Arkitekturpolitikk

Bro over trøblete farvann

Renzo Piano vil gjenoppreise dødsbroen Ponte Morandi i hjembyen Genova, men møter motstand fra en splittet regjering.

Restene av Ponte Morandi vil stå som minne død og ødeleggelse i mange år framover. Foto: Wikimedia Commons

Den italienske stjernearkitekten Piano var raskt ute med å tilby sine tjenester etter den katastrofale ulykken i hjembyen Genova. Broen som raste sammen førte til tap av 43 liv, og har samtidig reist en rekke uavklarte spørsmål rundt ansvaret for broen og veisikkerheten i Italia. Ulykken har også pekt på en rekke sosiale utfordringer i Pianos hjemby.  

«Den nye broen vil være som et skip, den skal være enkel og sober, som Genova selv. Den skal stå i 1000 år og representere byen på beste måte,» ble arkitekten nylig sitert på i danske Politiken.

På livstid 

Renzo Piano, som blant annet har tegnet The Shard i London og Astrup Fearnley Museet på Tjuvholmen, har for sin innsats i arkitekturens tjeneste blitt utnevnt til senator på livstid i Italia. «Som senator er det en av mine plikter å respondere på ulykken på en eller annen måte,» sa han til Observer tidligere i år.  

«En bro er et symbol og skulle aldri falle, for når en bro faller, reises murer. Så det er ikke bare fysisk, men også metaforisk – murer er dårlig, men broer er bra, de lager forbindelser,» fortsatte arkitekten til den engelske avisen.

Renzo Piano vokste opp i et av Genovas mange verksteder og ble snere en av verdens mest kjente arkitekter. Foto: RPBW/Stefano Goldberg

Skeptisk Grillo

Piano har gjentatte ganger pekt på at broulykken handler om noe mer enn trafikk- og økonomi, og at Genovas innbyggere har blitt påført store lidelser. 600 mennesker regnes fremdeles som hjemløse i området rundt Ponte Morandi. Pianos tilbud om å tegne en ny bro har blitt tatt imot med åpne armer av byens borgemester og provinsguvernør.  

Ikke like positiv er et annet bysbarn fra havnebyen nordvest i Italia. Komiker og genoveser Beppe Grillo er leder for Femstjernebevegelsen, ett av to partier i den italienske regjeringen. Grillo er svært skeptisk til å foreta seg noe før undersøkelsene av årsakene til katastrofen foreligger og ansvaret er plassert. Femstjernebevegelsen insisterer på at motorveiselskapet Autostrade per l’Italia skal betale hele regningen, innbefattet kostnadene med en ny bro.

Innad strid

Det faller dessuten Grillo tungt for hjertet at det er det andre regjeringspartiet, det høyrevridde Lega, som står bak oppfordringen til Piano om en ny bro, og flere av bevegelsens politikere har stilt spørsmålstegn ved nytteverdien av en ny bro.

Faksimilie av Pianos utkast til ny bro. Faksimilie: fanpage.it

Genovas framtid

Piano svarer i et intervju med den italienske avisen La Repubblica at Genova er moden for en radikal fornyelse av de nedslitte nabolagene forbeholdt arbeidere og unge, og sier at det er her framtiden til byen ligger.  

Ifølge Politiken er det arkitektens plan å bygge en bro som skal hvile på 43 pilarer, en for hvert offer, og at lys produsert av solceller skal omgi hver pilar. Dette skal gi en positiv stemning i et område som byens innbyggere nok vil forbinde med død og ødeleggelse i mange år framover.  

«Det skal skje forandringer, og en arkitekt skal alltid skape forandringer med et byggverk,» sier Piano til La Repubblica.