Nyhet

– Bruk tid på de rette politikerne

– Du skal løse politikerens problem, hun skal ikke løse ditt, er kommunikasjonsrådgiver Lotte Grepp Knutsens beskjed til arkitekter som vil ha økt innflytelse.


– Pass på at det dere jobber med er politisk relevant, var budskapet fra kommunikasjonsrådgiver Lotte Grepp Knutsen til NALs representantskap. Foto: Mikael Godø

Lotte Grepp Knutsen, tidligere statssekretær og politisk rådgiver, nå kommunikasjonsrådgiver i Apeland, holdt torsdag et halvtimes krasjkurs i politisk påvirkning foran NALs samlede representantskap, som de siste to dagene har avholdt sitt årlige møte på Arkitektenes hus i Oslo.

Dagens tema: Hvordan kan arkitekter arbeide lokalt for å få større politisk gjennomslag? Ikke vær redd for å prøve å påvirke, er hennes råd.

– Påvirkning foregår i full åpenhet. Politikeres oppgave er å lytte til det som foregår i samfunnet rundt dem. Bruk tid på de rette politikerne, de som ikke har bestemt seg. Hold dem som er enig med deg varme.

Hvis NAL skal bli en tydelig interessepolitisk aktør og forbedre arkitektenes rammevilkår gjennom systematisk og målrettet påvirkningsarbeid, må man tenke strategisk, er hennes budskap.

– Pass på at det dere jobber med er politisk relevant. Finn ut hvordan politikerne tenker, få innblikk i prosessene, både formelt og uformelt. Hvordan passer din sak inn i politikernes agenda? Bruk de kontaktene dere kjenner, som dere har hatt med å gjøre i byggesaker og annet.

Sa kommunikasjonsrådgiver Lotte Grepp Knutsen. Dermed er oppskriften for politisk gjennomslag klar.

– Vi skal løfte arkitekturen og arkitektene, vi kan ikke henge igjen i en arkitekturforståelse som gjør at vi marginaliserer oss overfor en rekke store samfunnsspørsmål, sa Løkken til Representantskapet i NAL. Foto: Mikael Godø

Marginalisert

Hva så med innholdet? NAL-president Gisle Løkken snakket om NALs politiske satsningsområder, der et forslag utarbeidet av Landsstyret har vært ute til høring og behandling i lokalforeningene. Forslaget består av fem tiltaksområder som dreier seg om å styrke fagets posisjon i samfunnet, med særlig vekt på ansvarsretten, flere arkitekter i det offentlige, flere utdannede arkitekter, bedre bestillinger og å påvirke lovverket.

– Vi skal løfte arkitekturen og arkitektene, vi kan ikke henge igjen i en arkitekturforståelse som gjør at vi marginaliserer oss overfor en rekke store samfunnsspørsmål, sa Løkken til Representantskapet.

Presidenten beskrev arkitektur som en overgripende og holistisk øvelse, og dette må arkitektene demonstrere utad.

– Det er ikke nødvendigvis slik at resten av verden ser på oss som fullt så relevante som vi gjør selv. Vi er i mange sammenhenger på vei til å bli litt marginalisert.

Løkken er svært opptatt av at arkitektene må komme på offensiven i klimadebatten. Han ser for seg at arkitektene setter seg ned til en to-dagers konferanse og lager en forpliktende tekst, slik arkitekter internasjonalt gjorde ved et par epokeskapende tilfeller i forrige århundre (eksempelvis CIAM).

Fra salen istemte avtroppende leder i Oslo arkitektforening, Joakim Skajaa. Han mener det mangler en felles plattform for arkitektene for å engasjere seg i klimasaken, og luftet tanken om en erklæring, underskrevet både av firmaer og enkeltarkitekter, der man forplikter seg på eksempelvi bruk av konkrete produkter, og på den måten skaper en bredere diskusjon.