Byutvikling

Bygge-boom i Fredrikstad

Det må ferdigstilles mer enn én bolig hver eneste dag frem til 2030, skriver Fredrikstad Blad. Nå må det planlegges i plankebyen.

Gamle Fredrikstad Mekaniske Verft er et av områdene hvor det planlegges storstilt utbygging i årene som kommer. FMV Vest heter prosjektet der blant andre Jotne Eiendom er involvert. Illustrasjon: Jotne Eiendom

2019 er året da Fredrikstad kommune skal fornye arealdelen av sin kommuneplan fram mot 2031. Byens tillitsvalgte skal blant annet ta stilling til høyde og hvor mye som skal bygges i Østfolds største by. Fredrikstad Blad følger nå utviklingen tett i en serie artikler som skal belyse den historiske byggeaktiviteten i kommunen.

«Fredrikstad trenger 6.773 nye boliger de neste 12 årene. Det innebærer at det i gjennomsnitt må ferdigstilles mer enn én bolig hver eneste dag frem til 2030!» skriver avisen. Etter foreløpig ønske fra politikerne skal 50 prosent av boligbyggingen skje i sentrumsområdet, en ambisjon som trappes opp i den nye arealplanen som rådmann Nina Tangnæs Grønvold skal foreslå for politikerne i slutten av januar.

Hvor stor tetthet?

«Skal ambisjonen om fortetting økes til 85 prosent sentrumsutbygging av den totale boligbyggingen i kommunen, slik flere arkitekter og byutviklere anbefaler, eller skal målsettingen begrenses til 60 prosent?» spør nå Fredrikstad Blad.

I fjor la arkitekt Einar H. Lunøe i alt.arkitektur fram en rapport som anbefaler økt målsetting om fortetting, en rapport med forankring hos aktører som Civitas, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Elin Børud i NMBU og Erling Dokk Holm ved Høyskolen Kristiania. Lunøe konkluderer med at det kan bygges 17.250 boliger i byområdet og dets randsoner. Dette vil også begrense bilbruken, og flere vil kunne gå, sykle eller ta bussen til jobb, mener Lunøe.

Byens innbyggertall skal etter prognosene fram mot 2030 vokse med 13 545 innbyggere. Det betyr, i følge Fredrikstad Blad, at byen får en tilvekst på 521 boliger hvert år.

I alt. Arkitekters rapport fra en byutviklingskonferanse med tittel "Fortetting av Fredrikstad", sommeren 2018, lanserte arkitektene "Elvebyen Fredrikstad". Illustrasjon: alt. Arkitekter

Menneskevennlig byutvikling

Ikke alle er like ensidig begeistret for byutviklernes forslag om 85 prosent utbygging i sentrum. Regiondirektør i OBOS, Steinar Frølandshagen, skriver i et leserbrev til avisen: 

«Fortettingsstrategien i byutvikling er viktig – av mange hensyn. Å bygge tett gir god økonomi både direkte og indirekte. Men en ensidig fortettingspolitikk kan også være prisdrivende om dette medfører begrensning av arealbruken til det som er definert som byområdet.»

Venstre-politiker Trond Svandal er opptatt av at byutviklingspolitikken må legge til rette for at mange ulike befolkningsgrupper har råd til å bosette seg i sentrum. 

«Vi må legge stor vekt på god og menneskevennlig arkitektur, så vi ikke bygger betongkolosser som ingen trives inne blant. Det krever også vilje og standhaftighet å gjennomføre en slik storstilt «by-bygging». Skal vi klare det, må det tas kraftige politiske valg. Man må da faktisk si nei til mange prosjekter utenfor bykjernen, og vi politikere må våge å stå i det,» skriver han i Fredrikstad Blad.

Avisen skriver at det garantert vil bli debatt når rådmann Nina Tangnæs Grønvold snart legger fram sine anbefalinger for Fredrikstads fremtidige arealbruk.