Nyhet

Byggeskikkpris til Lysholmbygget

Trondheim byggeskikkpris 2018 er tildelt Lysholmbygget på Kalveskinnet, som i den senere tid fungert som campus for ingeniørutdanningen.

Trondheims byggeskikkpris

Trondheim kommunes pris for god byggeskikk ble opprettet i 2006, og deles ut årlig til et bygg eller anlegg som på en forbilledlig måte kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Det må være ferdigstilt i løpet av de siste fem år.

Byggeskikkprisen deles ut til aktører som bidrar til god byggeskikk, som er av høy kvalitet, er knytta til folks dagligliv og nærmiljø, og som tar hensyn til Trondheims egenart.

Lysholmbygget i Trondheim: Foto: Arkitekten

Det er trondheimskontoret Bergersen Arkitekter som har stått for ombyggingen av det gamle kvartalet. Kvartalet består av fire eksisterende bygg og to nybygg. Anlegget har tidligere fungert som produksjonslokale for Dahls bryggeri og før det hadde familien Lysholm akevittproduksjon der.

– Grepet som er gjort viser at det er mulig å få til god byutvikling ved å ta vare på historiske elementer, tilføre nye, skape nye uterom og samtidig tilpasse seg byens struktur i form og høyder. Vinnerteamet har vist en edruelighet i arbeidet med fortetting i et historisk kvartal, sier juryen i sin begrunnelse.

Årets jury har bestått av varaordfører Ola Lund Renolen, Thea Hougsrud Andreassen fra Trondhjems arkitektforening, Aase Sætran fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Fredrik Lund, NTNU og Einar Aaasved Hansen, byutviklingsdirektør.

Hedrende omtale gikk til eksperimentboligene på Svartlamon ved Nøysom Arkitekter.