Nyhet

Byggeskikkpris til Pir II

Trondheim Kommunes Byggeskikkprisen for 2020 er tildelt Pir II arkitekter, museumsarkitekt Key arkitekter og Koteng AS for Krambugata 2.


Trondheim Kommunes Byggeskikkprisen for 2020 er tildelt Pir II arkitekter, museumsarkitekt Key arkitekter og Koteng AS for Krambugata 2. Foto Pir II

I juryens beskrivelse dras det fram at bygget er et prosjekt som aktiviserer Midtbyen og tilfører gode kvaliteter til gater og byrom. Bygget er et godt eksempel på nennsom fortetting i en kompleks bystruktur, hvor man har lykkes med å lande et moderne formspråk og stort romprogram innenfor Midtbyens skala og uttrykk.

Juryen påpeker at bygget er formsterkt og har et moderne, nærmest ikonisk, uttrykk. Likevel spiller det godt på lag med både Folkebiblioteket og Husbanken. Alle de tre store bygningene er kledd i tegl. Dette skaper gode rammer for Peter Egges plass og den enhetlige materialpaletten demper den noe brokete situasjonen.

Sensasjonelle funn

Antikvariske utgravninger på tomta ble utført samtidig som bygget var på tegnebrettet. Planene måtte underveis endres for å tilpasse seg de sensasjonelle funnene som dukket opp i grunnen. Her fant man det som høyst sannsynlig er Olav Haraldssons Klemenskirke, reist rundt år 1015. Det var i denne kirken Olav den Hellige lå begravet før han ble flyttet til Nidarosdomen.

Byggeskikkprisen er en hederspris som deles ut til byggverk/prosjekt som bidrar til å heve og utvikle allmenn byggeskikk, som er av høy kvalitet, er knytta til folks dagligliv og nærmiljø, og som tar hensyn til Trondheims egenart. Byggeskikkprisen skal gå til et byggverk eller anlegg som danner et forbilledlig eksempel og som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Det må være ferdigstilt i løpet av de siste 5 årene.

Planene for Krambugata 2 måtte underveis endres for å tilpasse seg de sensasjonelle funnene som dukket opp i grunnen. Foto Pir II