Nyhet

Byggeskikkpris til seniorboliger

Haga & Grov arkitekter og Smedsvigs Landskapsarkitekter får Stavanger kommunes byggeskikkpris for seniorboligene Vålandstun.


Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) delte ut prisen til Roy Klungtvedt fra Ineo Eiendom, og arkitektene Vigdis Åsnes og Hilde Haga fra Haga & Grov. Juryformann Frode Myrhol helt til venstre. Foto: Stavanger kommune

Høsten er tiden for arkitekturpriser. Denne gangen var det Stavanger sin tur som onsdag delte ut Stavanger kommunes byggeskikkpris 2022 til Haga & Grov arkitekter, Smedsvigs Landskapsarkitekter og Ineo Eiendom for seniorboligene Vålandstun, i bydelen Våland sør for Stavanger sentrum.

– Vålandstun er et nyskapende seniorboligprosjekt for en attraktiv alderdom, sa ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) under prisutdelingen på den kongelige residensen Ledaal, onsdag 19. oktober.

– Et godt sted

Arkitekt for Vålandstun har vært Haga & Grov Sivilarkitekter, landskapsarkitekt har vært Smedsvig Landskapsarkitekter, mens byggherre var Ineo Eiendom. Prosjektet ble fullført i 2021.

– Vi syns det har vært veldig spennende å jobbe mot en spesifikk beboergruppe, og at de skal kunne bo hjemme lenge. Hele prosjektet – fra byplangrepet og ned i de minste detaljer – er gjennomsyret av det som har vært temaet for byggeskikkprisen i år, nemlig å skape et godt sted, sier sivilarkitekt Hilde Haga fra Haga & Grov, i en pressemelding.

– Vålandstun ble alt det vi håpet det skulle bli, og kanskje enda litt til. Vi ser at det fungerer veldig bra i praksis også. Går du forbi klokken 09.00 om morgenen så har de felleskaffe, og går du forbi klokken 18.00 så har de ettermiddagskaffe, sier Roy Klungtvedt fra Ineo Eiendom.

Før var det sykehjem på denne tomten på Våland i Stavanger. Nå er det bygget 38 leiligheter for folk over 58 år. Området er «rigget for en sosial alderdom» med felles trimrom, drivhus, kjøkken, uteområde og sløydsal. Prosjektet vant onsdag 19. oktober Stavanger kommunes byggeskikkpris. Foto: Sindre Ellingsen

– Motvirke ensomhet

Ordfører Nordtun påpekte under prisutdelingen at seniorboligene er et inspirerende forbildeprosjekt og et eksempel for framtiden på hvordan man kan bygge gode boliger for seniorer og motvirke ensomhet i alderdommen.

– Boligprosjektet viser hvordan nybygg på en hensynsfull og interessant måte kan tilpasse seg og framstå som en naturlig forlengelse av trehusbyen, og er en glimrende representant for god byggeskikk, sa Nordtun.

Utdrag fra jurybegrunnelse

Vålandstun konkurrerte om prisen sammen med borettslaget Solborg terrasse på Tjensvoll og Vindmøllebakken bofellesskap i østre bydel. Prosjektene kunne også få større sjanse til å stikke av med seieren ved å få mest oppslutning i kommunens kommentarfelt i sosiale medier. Her var det Solborg terrasse borettslag hadde flest tilhengere.

De fikk dermed en ekstra stemme med inn i juryen, men da juryen konkluderte, var det likevel Vålandstun som fikk prisen. Her er et lengre utdrag fra juryens begrunnelse:

«I uteområdet er store trær og eksisterende steinmurer bevart. Dette er et godt grep som knytter boligprosjektet til stedet, og er flotte romdannende elementer. I takhagen er felles drivhus flittig i bruk, og ellers er det lagt til rette med varierte sittemuligheter, trim og flott beplantning.

Boligprosjektet har flotte detaljer, spesiallaget trekledning og gjenbruksskifer på taket. Den jugendstil-inspirerte fargesettingen harmonerer godt med trehusbebyggelsen på Våland. Prosjektet har jordvarmebrønner og gjenbruk av spillvann».

Les mer om Stavanger kommunes byggeskikkpris 2022 her.