Arbeidsliv

– Byggherredirektøren er en arkitektstilling

– Dette burde være en av landets viktigste arkitektstillinger, sier presidenten i NAL om den ledige topplederjobben i Statsbygg.


Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund. Foto: Kjetil Husebø/NAL

Statsbygg har lyst ut stillingen som byggherredirektør, en stilling som rapporterer til administrerende direktør og har 120 ansatte under seg, deriblant flere viktige lederstillinger.

Kan prege stillingen

Presidenten i Norske arkitekters landsforbund (NAL), Gisle Løkken kommenterer utlysningen overfor Arkitektnytt.

– Statsbygg er den viktigste offentlige byggherren i Norge. De bygger enormt mye.

For 2019 har NAL definert at det å få flere arkitekter innen offentlig forvaltning og særlig i lederstillinger er et av de viktigste satsningsområdene for organisasjonen. Og byggherredirektøren er en klar arkitektstilling, ifølge presidenten.

Løkken har merket seg at selve utlysningsteksten ikke flagger arkitektutdanning spesielt, men sier at her må det arkitektkompetanse til. 

– Hvis du vil, kan du sette preg på denne stillingen, sier Løkken i en oppfordring til aktuelle kandidater.

Presidenten mener at ledelseskompetansen ikke må vektes over fagkompetansen når de besetter stillingen. Ledelseserfaring kan styrkes og utvikles etter hvert, mens arkitektkompetansen må være sterk fra start.  

Klokketro på utdanningen

I tillegg til stillingen som byggherredirektør, er også sjefsstillingen som direktør for plan- og utbyggingsetaten i Oslo utlyst.

Løkken mener at de to stillingene er blant landets mest interessante og viktige lederstillinger for arkitekter i det offentlige.

Begge stillingene er ifølge Løkken selvfølgelige arkitektstillinger.

– Vi har klokketro på arkitektutdanningen. Den er en bredt sammensatt utdanning, noe som må til for å jobbe med komplekse saker i offentlige rom, sier han.

Det brede kunnskapsområdet, evnen til å se flere fagfelt i sammenheng og ikke minst å forene og utforme det hele romlig og estetisk, er avgjørende egenskaper, mener Løkken. Og arkitektens kunnskap er også viktig for å utvikle nye løsninger i møtet klimautfordringene.

– Derfor kan vi ikke la være å peke på disse to jobbene som ligger ute. Det må være arkitekter i disse stillingene, sier presidenten, og oppfordrer dyktige og erfarne kolleger til å sende sine søknader. 


Lenke til stillingsutlysning Statsbygg – byggherredirektør.

Lenke til stillingsutlysning Plan- og bygningsetaten i Oslo – etatsdirektør.

Lenke til NALs nettsider – politiske satsningsområder i 2019.