Nyhet

Byggkvalitetspris til Zeb

Zeb-laboratoriet i Trondheim tildeles Statens pris for byggkvalitet i 2022.


Zeb-laboratoriet er et laboratorium for nullutslippsbygg – en arena hvor nye og innovative materialer og løsninger utvikles, undersøkes, testes og demonstreres i gjensidig interaksjon med mennesker. Foto: M. C.Herzog / Visualis-Images

Statens pris for byggkvalitet gikk i dag til Zeb-laboratoriet i Trondheim. Laboratoriet er et nullutslippsbygg, hvor klimatilpassing er vektlagt. Byggherre er NTNU og Sintef, mens Link arkitektur står oppført som arkitekt, landskaparkitekt og interiørarkitekt.

«Prosjektet gikk til topps blant finalister som alle utmerker seg med løsninger tilpasset klimaendringene», skriver juryen.

Dette er femte gang Kommunal- og distriktsdepartementet deler ut Statens pris for byggkvalitet. Prisen er en videreføring av Statens byggeskikkpris.

Klimapris

Tema for årets pris var klimatilpasning. Klimaet i Norge har alltid stilt strenge krav til utforming av bygninger, men global oppvarming forsterker nå sårbarheten til det bygde miljø, og bygningskonstruksjoner og infrastruktur må tåle enda større påkjenninger.

– Som navnet sier, er Zeb-laboratoriet et laboratorium for å utvikle nullutslippsbygg. I tillegg er det et laboratorium for å utvikle og prøve ut løsninger som gjør våre bygg og omgivelser mer robuste for et klima i endring. Dette er hovedfokus i SFI Klima 2050. Synliggjøring av arbeidet vårt gjennom denne prisen er både gledelig og oppmuntrende, og det tydeliggjør hvor viktig dette arbeidet er, sier Berit Time, sjefsforsker i Sintef, i en pressemelding.

Time er også leder for Klima 2050, et senter for forskningsdrevet innovasjon, sammen med professor Tore Kvande ved NTNU.

– Jeg er veldig glad og stolt i dag på vegne av gjengen. Takk til våre gode samarbeidspartnere – uten samspillet mellom oss hadde ikke dette vært mulig, sier Siri Hunnes Blakstad, konserndirektør i Sintef, i samme pressemelding.

Zeb-laboratoriet i Trondheim

  • Et nullutslippsbygg som vektlegger klimatilpasning. Her drives det med utvikling, undersøking, testing og demonstrasjon av innovative materialer og løsninger i gjensidig interaksjon med mennesker.
  • Byggherre: NTNU og Sintef
  • Arkitekt: Link Arkitektur
  • Landskapsarkitekt: Link Arkitektur
  • Interiørarkitekt: Link Arkitektur
  • Entreprenør: Veidekke ASA
  • Rådgivere: Norconsult AS og Aas Jakobsen AS

30 forslag til årets pris

Det kom inn 30 forslag til årets pris. I tillegg til Zeb-laboratoriet kom også Thorvald Meyersgate i Oslo til finalen. Thorvald Meyersgate er rustet opp til å håndtere overvann, samtidig som at gaten er godt tilrettelagt for folk og byliv. Landskapsarkitekt har vært Norconsult.

– Vi i juryen er glade for at departementet har satt klimatilpasning som tema for årets pris. En del utbyggere har klimatilpasning godt implementert i sine prosjekter, men vi tror mange fortsatt er i startgropa her, sa juryleder Bård Folke Fredriksen da finalistene var klare.

Prisen ble delt ut av kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) under den årlige Byggkvalitetsdagen.

– Den nye normalen er at været er mer ekstremt. Det betyr at bygg og uteareal må tåle større påkjenninger enn før. Klimatilpassing handler om hvor og hvordan vi utformer bygg og uteareal. Da trenger vi nettopp de gode eksemplene, som vi må dele med hverandre, sa minister Gjelsvik under prisutdelingen.

- Zeb-laboratoriet er et unikt kunnskapssenter for bærekraftig bygging som viser hvordan vi kan tilpasse oss klimaendringene, sa kommunal- og distriktsministeren.