Nyhet

ByggSøk stenger høsten 2020

Nye, mer moderne søknadsløsninger for byggesak skal erstatte DiBKs løsning for digitale byggesøknader. Nå kan du spare tid og penger.


Per-Arne Horne, direktør i Dibk, oppfordrer alle brukere å være krevende i møtet med de nye, digitale løsningene. Foto: Alexander Brown

«ByggSøk baserer seg på gammel teknologi og tilfredsstiller ikke moderne krav til fleksibilitet og brukervennlighet,» heter det i en pressemelding fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Nå skal nye, moderne søknadsløsninger, utarbeidet av kommersielle aktører, erstatte den seksten år gamle, offentlige løsningen.

- Det har siden 2014 vært direktoratets mål å overlate til kommersielle leverandører å utvikle og tilby moderne søknadsløsninger for byggesak. Vi har lykkes med å etablere et attraktivt marked, og fem leverandører tilbyr nå løsninger for å lage og sende byggesøknader digitalt. Dette innebærer at alle profesjonelle aktører i byggenæringen nå kan ta i bruk nye søknadsløsninger for byggesak, sier direktør Per-Arne Horne i Dibk i pressemeldingen. 

– Vær krevende! 

I følge Dibk ligger det store besparelser både for samfunnet og byggenæringen i å digitalisere byggesaksprosessen. Direktoratet viser til en gevinstrealiseringsplan utført av Devoteam på oppdrag fra DiBK, som anslår at digital utforming av byggesøknader kan spare søker for tre timers arbeid for små prosjekter, åtte timer for middels store prosjekter og seksten timer på store prosjekter. 

Dette utgjør henholdsvis omlag 70 prosent, 20 prosent og 10 prosent av byggesøknadene årlig. Gitt at 70 prosent av alle byggesøknader lages i de nye løsningene, vil gevinsten for byggenæringen utgjøre 250 millioner kroner årlig.

ByggSøk stenges for nye søknader den 1. oktober, 2020, og Dibk sier de varsler om stengingen et år i forveien for å gi bedriftene tid til å velge den løsningen som passer dem best:

– Jeg oppfordrer næringen til å ta i bruk de nye løsningene så snart som mulig og være krevende kunder som setter høye krav til leverandørene, sier Per-Arne Horne.

Raskere og enklere

De nye søknadsløsningene skal også være bedre tilpasset de ulike målgruppene, og gjør det enklere å gjøre ting riktig nå man lager en byggesøknad. Søknadene kontrolleres opp mot regelverket før de sendes for å sikre at søknaden er komplett – dette gir raskere saksbehandling i kommunen. Mens gjenbruk av informasjon også gjør det raskere å lage byggesøknaden, skriver Dibk.

Prosjekter som er lagret i ByggSøk vil være tilgjengelige fram til 31. desember 2021, slik at man har god tid til å flytte prosjekter over til andre søknadsløsninger.

Disse leverandørene tilbyr nye søknadsløsninger:

I tillegg er søknadsløsninger rettet mot privatpersoner (søknadsløsninger for tiltak uten ansvarsrett) under utvikling i markedet.

Les mer om søknadsløsningene her.