Nyhet

Bykvalitet i bybåndet

Oslo Bolig- og byplanforening inviterer til kveldsmøte om fortetting med kvalitet. Arkitekt Charlotte Helleland fra Dark og Maren Bjerkeng i Aspelin Ramm forteller om hva som gjør et sted godt.


Oslo bolig- og byplanforening inviterer til kveldsmøte om kvalitet i fortettingen av bybåndet Oslo-Akershus. Foto: Flickr Geirt.com

Arrangementet tirsdag 9. april tar utgangspunkt i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus og bybåndsamarbeidet i Oslo og Akershus.

Dette er en strategisk plan for Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, kommunene i Akershus, staten og ulike transportaktører, skriver Oslo Bolig- og byplanforening (Boby) i invitasjonen på Facebook

Arealstrategien i den regionale planen sier blant annet at det skal utvikles prioriterte vekstområder med bykvalitet, gjennom for eksempel flerfunksjonalitet i sentrum, tilrettelegging for miljøvennlige transportvalg og effektiv arealutnyttelse. Og kommunene i Akershus skal gå fra tettsteder eller mindre byer til byer og større bysentre.

Bybåndsamarbeidet i Oslo og Akershus setter fokus på fortetting med kvalitet i Oslos randkommuner, skriver Boby.

Først i møtet presenteres Plan- og bygningsetatens  rapport «Kunnskapsgrunnlag om planlegging av fortetting og transformasjon med bykvalitet i bybåndet», før arkitektene og utvikleren holder sine innlegg om hva som skal til for å oppnå kvalitet.

Arrangementet holdes på Kulturhuset i Youngs gate 6 i Oslo. Det starter 17.30 og varer til 19.30. Inngangen er åpen og gratis.