Nyhet

Bylivspris til Gamlebyen sport og fritid

Oslo bys arkitekturpris deler ut jubileumspris til kulturtilbudet Gamlebyen sport og fritid.


Det var Alto Braveboy, styreleder i Gamlebyen sport og fritid, som mottok Bylivsprisen 2022 fra Marianne Borgen, ordfører og James Stove Lorentzen, leder i Byutviklingsutvalget i Oslo kommune. Foto: Sturlason/Oslo kommune

Det er i år 20 år siden første gang Oslo bys arkitekturpris ble delt ut, og i den forbindelse ville kommunen gjøre litt ekstra stas på prisen. Samtidig som den ordinære arkitekturprisen ble delt ut, ble det derfor også gitt ut en jubileumspris med navn Bylivsprisen 2022.

Prisen er tilegnet prosjekter som ikke helt treffer kriteriene for arkitekturprisen, men som bidrar til økt byliv i hovedstaden, forteller Tanja Lie, leder i Rådet for byarkitektur.

– I år er det 20 år siden første gang Oslo bys arkitekturpris ble delt ut. Både byutviklingsutvalget og vi i Rådet for byarkitektur har flere ganger de senere årene savnet en mulighet til å gi ros til prosjekter som ikke helt treffer kriteriene for arkitekturprisen, men som utvilsomt bidrar til økt byliv i hovedstaden, sier Lie til kommunens egne nettsider.

– Bidrar til økt byliv

Vinneren ble prosjektet Gamlebyen sport og fritid, som gjennom en årrekke grodd fram en lokalt styrt scene, skatepark og lekeplass under og rundt Dyvekes bru i Gamlebyen øst i Oslo.

Lie mener Gamlebyen Sport & Fritid fyller disse kriteriene til fulle.

– Når slike prosjekter som er drevet frem av entusiaster skal konkurrere med skoler, store næringsbygg og museer, kommer de som oftest til kort. Men det er viktig at vi tar oss tid til å se på de kvalitetene lokalt engasjement tilfører byen vår, sier rådslederen.

Under Dyveke Bru har Gamlebyen Sport og fritid etablert en scene for konserter som tillegg til de øvrige aktivitetene i området. Foto: Gamlebyen sport og fritid

– Gjennomført arkitektonisk grep

Til Avisa Oslo, som organiserte selve avstemningen rundt denne prisen, sier styreleder Alto Braveboy i Gamlebyen sport og fritid imidlertid at prosjektet deres helt klart kunne konkurrert med de andre arkitekturprosjektene i hovedprisen.

Han påpeker at de har forvandlet et forurenset restareal i krysset mellom jernbane og motorvei til et all-aktivitets-senter der skating og graffiti, dans og konserter, yoga og lekeplass, verksteder for barn og unge er like naturlige bestanddeler.

– Dette er et gjennomført arkitektonisk grep og en forvandling av et brakkområde i hovedstaden. Vi vil veldig gjerne invitere komiteen av arkitekturprisen til å komme ned for å se hva som er mulig å gjøre med områder som ikke kan bygges ut for salg, sier Braveboy til lokalavisen.