Nyheter

Bymiljøprisen til Asker sentrum

Miljøvernminister Helen Bjørnøy kunngjorde 20. juni, på Miljøverndepartementets byutviklingskonferanse i Oslo, at departementets Bymiljøpris for 2007 går til Asker sentrum.


Bymiljøprisen skal inspirere til en mer bærekraftig by- og stedsutvikling ved å fremheve gode eksempler som utmerker seg i forhold til et tema med betydning for livet og miljøet i byene.

I år ønsket statsråden å sette fokus på ”den betydningen handelen i sentrum har for miljøvennlig byutvikling. Tema for Bymiljøprisen 2007 var derfor: Handel og sentrumsutvikling – uten handel dør sentrum”.

Prisen skal fremheve og belønne nyskapende tiltak, strategier og samarbeidsformer som kan være et forbilde for andre byer og steder, og samarbeid mellom offentlige og private aktører vektlegges.

Asker kommune har fått prisen for å ha tatt en ledende rolle i byutvikling og forbedring av bymiljøet i samarbeid med andre offentlige myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner.

Prisutdelingen vil finne sted ved et lokalt arrangement i høst.
Asker kommunes årelange satsing på et levende sentrum er nå blitt satt pris på. Paradegaten Strøket ble ombygd i 1992. Foto: Asker kommune
Asker kommunes årelange satsing på et levende sentrum er nå blitt satt pris på. Paradegaten Strøket ble ombygd i 1992. Foto: Asker kommune