Nyhet

Byplanlegging i for- og framtid

Byplanleggeren Erik Lorange fyller 100 år i år, og hedres med bokprosjekt og konferanse i Alta, byen han var med å gjenreise etter krigen. Målet er å se mot framtiden.

Erik Lorange fyller 100 år i mars, og hylles med en konferanse i Alta rettet mot framtiden. Foto: Privat

Det er den tyske miljøforkjemperen og forfatteren Herbert Girardet som er key note speakerunder konferansen «Tverrfaglig planlegging i et regionalt perspektiv», som finner sted i Alta den 11. og 12. mars. Sentrale temaer vil være klima, bærekraft og medvirkning i framtiden, men også et faglig blikk på arkitekt og byplanlegger Erik Loranges virke i Alta i etterkrigsårene. Tre dager tidligere fyller han 100 år.

Som æresmedlem av Royal Institute of British Architects (RIBA) og en av gründerne bak World Future Council, passer Herbert Girardets framoverlente tankegang godt inn i Loranges arv, sier arkitekt og professor emeritus, Sigmund Asmervik.

– Girardet er en verdensener som tenker radikalt om hele bærekraftideen. Om hvordan byene også må produsere, ikke bare konsumere, forteller professoren.

Inn i vår egen tid

Sammen med Alta kommune står han som arrangør av konferansen, og arbeider samtidig som redaktør for et bokprosjekt om byplanlegger Loranges framsynte ideer. Asmervik har tidligere vært med å arrangere flere tegneutstillinger med arkitektens tegninger, og peker på hans tidlige idé om medvirkning, dokumentert i møtet om regional tenkning i Alta sommeren 1948, som noe som spiller inn i vår egen tid.

– Lorange var veldig tidlig opptatt av medvirkning, og allerede i 1948 ble det holdt viktige folkemøter der alt fra snekkere og husmødre til tannleger skulle høres. Han stod også bak dannelsen av medvirkningsgruppen Alta vel. Det var vel først med bygningsloven i 1965 at medvirkningsbegrepet dukket opp igjen, forteller han.

Bukta i Alta, slik Lorange så den i 1945. Illustrasjon: Erik Lorange

Tverrfaglig

Sommeren 1945 gikk Erik Lorange i land i Alta, med mål om å starte gjenreisningsarbeidet etter krigen. Som tilhenger av skotten Patrick Geddes, ofte kalt «regionalplanleggingens far», var han langt forut for sin tid med tanke på den regionale tenkningen.

– Lorange er dessuten en varm talsmann for tverrfaglighet og planlegge på tvers av administrative grenser, sier Asmervik.

Under konferansen i mars vil de trekkes linjer fra Loranges soneplan for Alta til stedets påfølgende byutvikling og vekst.

Alta kommune opplyser at målgruppen for arrangementet er kommuneplanleggere, konsulenter og utbyggere, studenter og politikere. Det er lagt opp til en forholdsvis lav deltakeravgift, og studenter og interesserte innbyggere går gratis.

Mer informasjon og program finner du her