Nyheter

Campingvogna parkert for siste gang

Fantastic Norway er historie. Arkitekt Håkon Matre Aasarød er med på ett av teamene som skal tegne rasteplasser og utsiktspunkt.


Erlend Blakstad Haffner (t.v.) og Håkon Matre Aasarød går hver til sitt. Foto: Fantastic Norway

Mange vil nok merke seg at navnet Håkon Matre Aasarød er en del av Team Thule, som er ett av de åtte teamene som ble prekvalifisert til å tegne prosjekter for Nasjonale turistveger.

 

Håkon & Haffner er historie

Prekvaliseringen markerer på mange måter slutten på ti års Fantastic Norway-historie. Partnerne Erlend Blakstad og Håkon Matre Aasarød gikk hver til sitt til jul.

 

Aasarød forteller til Arkitektnytt at splittelsen er udramatisk.

 

- Vi synes vi har oppnådd mye av det vi ønskt med kontoret og etter ti år synes vi begge at det var et fint tidspungt for å gjøre nye ting på. Vi skal uansett jobbe sammen på flere prosjekter i tiden som kommer.

 

Team Thule til topps

– Betyr det nå at Team Thule skal starte kontor sammen?

– Vi søkte som team, og ikke som kontor. For eksempel er Espen Dietrichsson er kunstner og Geir Nummedal i Team Thule jobber hos Asplan Viak. Men vi planlegger absolutt å jobbe mye sammen framover.

 

– Hvordan valgte evalueringsutvalget ut de åtte teamene blant de 14 som kom til intervju?

 

– Først leverte vi inn en tekst som beskrev oppgaveforståelsen. Så ble vi innkalt til ett intervju på en halvtime: 15 minutt ble brukt til presentasjon og 15 minutt ble brukt til spørsmål. Spørsmålene gikk mye på holdningen til turistvegene og på teamets tidligere erfaring.

 

– Hvordan føles det å ha blitt prekvalifisert blant 176 team. Dette er jo det nærmeste du kan komme et Norgesmesterskap for unge arkitekter?

 

– Jeg er stolt og kjempefornøyd. Det var mange gode konkurrenter!

Den røde campingvogna og Fantastic Norway er nå historie. Nå er det Nasjonale turistveger som gjelder for Håkon Matre Aasarød. Foto: Fantastic Norway
Den røde campingvogna og Fantastic Norway er nå historie. Nå er det Nasjonale turistveger som gjelder for Håkon Matre Aasarød. Foto: Fantastic Norway