Nyhet

Dansk arkitekturpolitikk

Regjeringen i Danmark vil bruke milliarder på bærekraftig boligbygging og vil samtidig utforme en ny dansk arkitekturpolitikk.


Ane Halsboe-Jørgensen (S), dansk kulturminister, leverer ny dansk arkitekturpolitikk. Sammen med innenriks- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) loves det også milliarder til bærekraftig boligbygging fra den danske regjeringen. Foto: Steen Brogard

Klokken 11.00 torsdag formiddag lanseres satsingen «Tættere på II – Byer med plads til alle» av den danske regjeringen. Satsingen innebærer i alt 14 initiativer, melder Politiken-nettstedet Byrummonitor.

Byrummonitor var i forkant av lanseringen i besittelse av utkastet til satsingen. Her heter det blant annet at regjeringen skal «nedsette en ekspertgruppe, hvis formål er å utforme en nasjonal arkitekturpolitikk og i den sammenheng skape debatt om arkitekturens rolle og funsjon i vårt samfunn».

Dette får Lars Autrup, direktør i Akademisk Arkitektforening, til å juble i Byrummonitor. Han har ventet i to år på at tidligere kulturminister Joy Mogensen fra Socialdemokratiet (S), skulle ringe. Nå har Ane Halsboe-Jørgensen (S) overtatt kulturministerposten. Hun har ikke brukt mange måneder i jobben, før dette initiativet kommer fra henne og innenriks- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S).

– Jeg siger bare fedt. Lad os komme i gang!, utbryter han da journalisten fra Byrum ringer mandag kveld med nyheten.

Milliarder til boliger

Den største pengeposten i initiativet er 10 milliarder til «Fonden for blandede byer». Beløpet hentes fra Nybyggerifonden og skal sikre at det bygges «ennå flere vanlige boliger for fremtiden». Dette er nok til å bygge 42.000 nye boliger frem mot 2035, heter det i meldingen.

Under satsingen på boligbygging vil det være egne prosjekter knyttet til sosialboliger for utsatte grupper og studentboliger. Det vil også satses på utvikling av økt gjenbruk og ombruk av bygninger som i dag ikke er boligbygg. Bærekraft skal stå sentralt i alle ledd av den nye boligpoltikken.

Andre punkter i programmet handler blant annet om å fremme kollektive boformer med flere bygge- og bofelleskaper. Disse skal «medvirke til å skape større arkitektonisk mangfold, bærekraftig byggeri og mer felleskap og beboermedvirkning», som det heter i planene.

Regjeringen ønsker også å gjøre det lettere for kommuner å ta i bruk områder i byen som ikke har vært i bruk på lang tid. Disse skal kunne brukes til allmennyttige formål som studentboliger, sosialboliger eller byhager i perioder på ti år av gangen. Det skal også bli lettere for kommunene å omregulere slike områder til annen bruk.

Det skal også satses på å tilrettelegge byrom for eldre. 30 millioner danske kroner skal brukes frem til 2025 på dette tiltaket.

Lars Autrup, direktør i Akademisk Arkitektforening, har ventet i to år på en ny dansk arkitekturpolitikk. Foto: arkitektforeningen.dk

– Ud over stepperne

I tillegg ønsker Danmarks regjering altså en egen nasjonal arkitekturpolitikk. De setter av 19,5 millioner danske kroner (omtrent 26 millioner norske kroner) til utviklingen av denne. Arkitekturpolitikken skal forholde seg til fremtidens boligbygging, bærekraftig arkitektur i et helhetsperspektiv, levende bysentra og revitalisering av danske landsbyer.

Autrup i Akademisk Arkitektforening blir nærmest panegyrisk og utålmodig av det han får høre om den nye arkitekturpolitkken.

– Regjeringen erkjenner at arkitektur er et bærende og sentralt element for å sikre kvalitet i offentlige boliger, i revitalisering av våre landlige områder og i styrking av våre bysentre. Selvfølgelig synes jeg det er flott. Vi er enige om teksten, så la oss komme «ud over stepperne», sier han til Byrummonitor.

(Begrepet «Ud over stepperne» bruges, ifølge Den danske ordbog, for «at udtrykke at en aktivitet eller udvikling skrider hurtigt fremad, planløst eller i større eller mindre overensstemmelse med en forud lagt plan». journ. anm.)