Nyhet

Dansk #metoo-opprop

Danske arkitekter har startet opprop for å avdekke seksuell trakassering i bransjen. 144 arkitekter har så langt brutt tausheten rundt grenseoverskridende atferd.


144 danske arkitekter bryter tausheten og forteller om «grænseoverskridende, krænkende, sexistisk adfærd». Foto: Wikimedia Commons

144 danske arkitekter har til nå skrevet under oppropet «Til alle der arbejder eller studerer inden for arkitektbranchen i Danmark», der de bekrefter å selv ha opplevd eller bevitnet «grænseoverskridende, krænkende, sexistisk adfærd». Arkitektene som har skrevet under mener at et oppgjør med slik atferd er uteblitt i dansk byggebransje, og sier de er skuffet over bransjeorganisasjonens manglende oppfølging.

– Man skaper en kultur hvor ikke alle vil være med, og andre får mer plass. På den måten er seksuell trakassering et maktverktøy. Jeg har selv merket det i forhold til at jeg har valgt ikke å samarbeide med bestemte personer, noe som har innskrenket mulighetene mine, sier Ida Bergström, én av de seks initiativtakere til oppropet, til det danske nyhetsmediet Byrummonitor.

Bergstrøm forteller videre at arkitektene følte et behov for å belyse den seksuelle trakassering de selv har opplevd på egen kropp og vært vitne til. Oppropet inneholder også en rekke vitnesbyrd om seksuell trakassering, med personlige historier om verbale eller fysiske krenkelser. Byrommonitor har publisert 30 av disse vitnesbyrdene.

Hellige genier

En annen av oppropets initiativtakere, arkitekt Christine Bjerke, forteller at seksuell trakassering har fått lov til å eksistere på kontorer, arkitektskoler og i det offentlige, fordi arkitektbransjen er en «stygg blanding av utpekte hierarkier i et kreativt miljø, der stjernearkitekter dyrkes som hellige genier.»

– Det er som om det er en beskyttelsessone rundt dem som har oppnådd en viss status, sier Bjerke til Politiken Byrummonitor.

Til daglig jobber hun i Briq og underviser på Det Kongelige Akademi. Bjerke forteller at mange av beretningene i oppropet vitner om at trakasseringen begynner allerede i starten av utdanningsløpet, både i undervisningssituasjoner og i sosiale situasjoner rundt skolene.

Lene Espersen er administrerende direktør for Danske Arkitektvirksomheder, og sier hun er overrasket over hvor mange underskrifter oppropet om seksuell trakassering har samlet. Foto: Danske Arkitektvirksomheder

Blusset opp

I Danmark har #metoo-debatten blusset opp igjen denne høsten, etter den mye omtalte talen til journalist og tv-personlighet Sofie Linde på scenen til Zulu Comedy Galla. Linde fortalte om å bli seksuelt krenket av en mannlig journalist.

Administrerende direktør for Danske Arkitektvirksomheder, Lene Espersen, sier til Byrummonitor at hun både er overrasket og ikke over de mange underskriftene og vitnesbyrdene i det nye oppropet. Espersen sier hun selv aldri har opplevd trakassering i bransjen:

– På den andre siden lever vi i et samfunn hvor det er behov for en kulturendring, så det ville vært merkelig om arkitektbransjen gikk utenom, sier hun.

Arbeidsgiverorganisasjonen har, etter Sofie Lindes tale, publisert en rekke råd på sine hjemmesider om hva medlemmer kan gjøre for å komme problemene til livs. Espersen mener oppropet viser for alvor at seksuell trakassering er et problem i bransjen.

Spørreundersøkelse på vei

Hun får følge av Jan Ove Petersen, formann for Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), som sier til Byrummonitor at han først og fremst er overrasket over det store antallet underskrifter. Forbundet har, inspirert av norske Afag, nettopp avsluttet en omfattende spørreundersøkelse blant sine 6400 medlemmer, der 30 prosent har svart.

– Vi vil komme med anbefalinger på hva man kan gjøre ute på arbeidsplassen, og vi vil opplyse våre tillitsrepresentanter om det. Dette er noe som skal implementeres i forbundsaktivitetene våre, sier Petersen til Byrummonitor.