Nyheter

Danske vinnere i 120 Hours-konkurransen

Arkitektstudenter fra en rekke land tegnet forslag til transformasjon av bakgård i Trondheim.


Det var studentene Kasper Reimer og Thilde Orluf fra Arkitektavdelingen ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København som mottok 1. premie i konkurransen om boligbygging i Moursundveita i Trondheim. Illustrasjon: Arkitektstudentene

Det var de to arkitektstudentene Kasper Reimer og Thilde Orluf fra Arkitektavdelingen ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København som mottok 1. premie i konkurransen om boligbygging i urbane områder.

 

– Forslaget kan passe i flere bakgårder, både i Trondheim og resten av Europa, men det er samtidig nært knyttet til Moursundveita, uttaler juryen om det danske vinnerprosjektet i den internasjonale studentkonkurransen «120 Hours».

 

Oppgaven gikk ut på vise «hvordan man kan bo på en utradisjonell tomt i Trondheim sentrum». I stedet for «å utvide byene i utstrekning bør vi satse på fortetting i bykjernene», het det videre i konkurranseprogrammet.

 

2. premie gikk til Adrian Rove Nordgård og John Marshall fra henholdsvis NTNU og engelske Oxford Brookes University, mens to team fra AHO mottok delt 3. premie, nemlig Lap Ming Wong og Wing Yi Hui (som nylig vant Statsbyggs studentpris), og Elisabeth Amundsen og Anja Hole.

 

Totalt ble det sendt inn 59 forslag fra arkitektskoler i en rekke land.

 

Et robust og fleksibelt vinnerprosjekt

Om det seirende utkastet til Reimer og Orluf konstaterer juryen at det er det forslaget som «best bruker og transformerer den eksisterende situasjonen». Bakgårdens bygningsmasse blir en naturlig del av den nye arkitekturen, og integreringen gir nye kvaliteter til området i Midtbyen. «Bakgården har fått mange flere boliger, uten at det har gått på bekostning av lys, luft og romlige kvaliteter.» Forslaget er robust og fleksibelt, og tåler endringer i program, brukt og plassering.

 

Prosjektet til Nordgård og Marshall blir beskrevet som «sterkt og poetisk», et konsept som tåler utvidelse, den enkle bygningen vil fremstå ulik fra tomt til tomt. Omgivelsene speiles og transformeres, bygningen har «muligheten til å forsvinne inn i sine omgivelser, noe som gir forslaget et mystisk tilslag».

 

Prosjektet til Wong og Hui berømmes for sin interessante måte å utnytte takene på, og det reiser en viktig diskusjon om problemstillinger knyttet til det å bygge i høyden.

 

Juryen konstaterer til slutt at forslaget til Amundsen og Hole er det beste blant de mange utkast som «har jobbet med en høy tetthet bestående av moduler av forskjellig slag». Det har plass til mange beboere på en liten tomt og er «lekent i sin oppfordring til selvbyggeri».

 

Kan bli en verdensomspennende konkurranse

Dette er andre gang studentkonkurransen arrangeres. Konkurransen ble startet av AHO-studenter i fjor og videreført av arkitektstudenter fra NTNU i år. Så får man se om noen fra BAS tar over stafettpinnen neste år. Målet er at arrangementet skal bli en årlig hendelse.

 

I juryen for «120 Hours 2012» satt arkitektene Geir Brendeland (juryformann), Cathrine Vigander, Sixten Rahlff og Ogmund Sørli samt arkitektstudent Hege Kongshaug.

 

Alle i juryen uttaler seg positivt i arrangementskomiteens pressemelding om den studentstyrte og hurtigarbeidende konkurranseformen. Jurymedlem Cathrine Vigander ser tiltaket som «et viktig tilskudd til arkitektutdanningen», og hun mener at oppgaven bør fortsette å være samfunnsrelevant og fremme en diskusjon utenfor arkitektstanden. «120 har muligheten til å bli en verdensomspennende og viktig konkurransearena for arkitektstudenter», er hennes konklusjon.

 

Sixten Rahlff hevder at flere arkitektkonkurranser både nasjonalt og internasjonalt burde gjennomføres på samme måte som denne – studentene hadde 120 timer til rådighet – fordi en slik «kort tidsramme med mer fokus på konsept og hovedgrep vil føre til at færre arbeidstimer blir sløst bort på forkastede forslag».

 

NTNU-student Hege Kongshaug påpeker at «aktiviteter utenfor skolebenken er bra og lærerikt», og hun konstaterer at norske arkitektstudenter på denne måten «får se hvordan studenter ved andre skoler løser en oppgave med samme utgangspunkt».

 

For nærmere informasjon om konkurransen se www.120hours.no