Nyheter

De unge takker nei

Superunion og Eriksen/Skajaa har valgt å ikke være med på parallelloppdraget om Regjeringskvartalet. Årsaken er premisset om rivning av Y-blokka.


Johanne Borthne i Superunion etterlyser flere arkitektkontor som tar et prinsipielt valg angående rivningen av Y-blokka. Foto: Filip Christensen.
Statsbygg gir inntrykk av å være åpne for ulike ideer og uttrykk, men i praksis tyder lite på at de er det, mener Joakim Skajaa. Foto: Kristine Jakoben.
Statsbygg gir inntrykk av å være åpne for ulike ideer og uttrykk, men i praksis tyder lite på at de er det, mener Joakim Skajaa. Foto: Kristine Jakoben.

24 konsulentteam leverte nylig sine tilbud i den åpne anbudskonkurransen om parallelloppdrag vedrørende byplanprinsipper og byplangrep for det nye regjeringskvartalet.

 

Blant disse skal Statsbygg plukke ut fire til sju team som skal hjelpe dem i planprosessen. Dette skal gjøres i løpet av desember.

 

Mange norske arkitektkontor er med på lista, men noen har takket nei på prinsipielt grunnlag.

 

– Vi mener at de ikke burde rive Y-blokka. Derfor har vi bestemt oss for ikke å være med, sier Joakim Skajaa i Eriksen/Skajaa.

 

Det samme sier Johanne Borthne i Superunion.

 

– Vi har valgt å ikke søke. Det hadde vært interessant om noen større kontor hadde tatt det samme prinsipielle valget.

 

Borthne mener at Y-blokka og Høyblokka hører sammen.

 

– De utgjør en helhet, som Niemeyers kongressbygg i Brasilia. Mulighetene for å bevare bygget og transformere byrommene rundt, fortjener å bli studert nærmere. Den muligheten har man hoppet bukk over.

 

Bedre å stå over

– Vi er blant de yngre som kunne vært med på lasset med noen av de større kontorene, men vi synes det er bedre å stå over, sier Borthne. – Vi mener vanligvis at det er bedre å delta og si noe gjennom det man gjør, i stedet for å avstå i stillhet. Men det er lagt så sterke føringer med rivningen av Y-blokka at vi valgte å ikke bli med. Det er ganske spesielt at man velger å vedta rivning av et fullt funksjonelt bygg før reguleringen er gjennomført.

 

Joakim Skajaa mener det er veldig uklart hvorfor Y-blokka må rives.

–Bygget er av høy kvalitet, både bygningsteknisk og arkitektonisk. Man begynner i feil ende hvis funksjonalitet og sikkerhet skal avgjøre om bygget rives.

 

Skajaa mener Y-blokka er viktig i et nasjonalt perspektiv.

– Regjeringen gir inntrykk av at det er en enkel avgjørelse, mens det i virkeligheten er en utrolig svær avgjørelse. Men det er fortsatt tid til å tenke seg om.

 

Lukket prosess

Ifølge Skajaa ville en åpen konkurranse vært å foretrekke, slik at man kunne fått vurdert flere alternativer.

 

– Statsbygg tar ikke risikoen. Hvis de hadde holdt en åpen konkurranse, ville de fått inn flere gode forslag. Da ville vi fått en bredere offentlig debatt, men det er kanskje det de vil unngå, sier Skajaa.

 

Johanne Borthne i Superunion ønsker seg også en åpnere prosess.

 

– Det er noe vi snakker mye om her på kontoret. En åpen konkurranse er heller ikke ideelt, siden man bruker så mye tid og ressurser. Jeg kunne ønske meg en prekvalifisert konkurranse med mer åpne rammer, men da må man utforske mulighetene. Dette har vært en lukket prosess. Man burde hørt på flere stemmer da premissene ble lagt. Det virker som om man har dårlig tid for en gangs skyld.

 

Både Borthne og Skajaa synes den offentlige debatten om Y-blokka har vært bred og god.

– Mange arkitekter har engasjert seg, sier Skajaa. – Det som mangler, er at Statsbygg og staten tar debatten på alvor. Det virker som om de er mest opptatt av å framskynde sin egen prosess. De gir inntrykk av å være åpne for ulike ideer og uttrykk, men i praksis tyder lite på at de er det, utdyper Skajaa.

 

Nesten halvparten av teamene som har levert tilbud til parallelloppdraget er danske eller samarbeider med danske kontor. Skajaa har følgende kommentar:

– Som en kuriositet er det interessant at man i grunnlovsåret inviterer en masse dansker til å rive vårt regjeringsbygg.