Nyhet

– De viktigste må med

Arkitektene mener de er utelatt fra nytt samordningsråd for digitalisering i byggebransjen. Nå ber Arkitektbedriftene kommunalminister Nikolai Astrup (H) om å inkludere arkitektbransjen.


Egil Skavang, administrerende direktør i Arkitektbedriftene, krever arkitekter i regjeringsoppnevnt nytt samordningsråd for utvikling av digitaliseringen i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren. Foto: Trine Hisdal

Et nytt samordningsråd for utvikling av digitaliseringen i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren (BAE-sektoren) er i ferd med å etableres av regjeringen. I kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrups (H) forslag til sammensetting av råd er imidlertid arkitektene utelatt. Nå reagerer en hel bransje.

– Samordningsrådets mandat er å koordinere og drive frem utviklingsarbeid for digitalisering av bransjen, samt igangsette pilotarbeid. Arkitekten er i dag den aktøren som utformer hovedmengden av digital informasjon i prosjektering av nye byggeprosjekter. Uten arkitekter, mangler rådet dermed en helt sentral aktør, sier Egil Skavang, administrerende direktør i Arkitektbedriftene, til Arkitektnytt.

Ekstraordinært møte

Skavang og Arkitektbedriftene tok derfor i 19. august initiativ til felles front i bransjen, for å få arkitekter inn i rådet. I et skriv til de andre arkitektorganisasjonene og medlemskontorer, sendt ut torsdag kveld, ber Skavang om støtte og påpeker alvoret: «Vi ser det foreslåtte rådet som ufullstendig og mandatet som inkonsistent og ber om at det gjøres tiltak for å rette opp dette før rådet settes! Vi mener det vil kunne ha alvorlige konsekvenser for rådets arbeid og for samarbeidet om digitalisering i BAE-sektoren om dette ikke skjer».

Overfor Arkitektnytt påpeker Skavang at arkitektene allerede er kommet langt i arbeidet med å digitalisere byggebransjen.

– Arkitektene har en stor utviklingstakt når det gjelder digitalisering. Vi representerer også Norge når det gjelder standardiseringen av digitale verktøy internasjonalt. Vi må derfor selvfølgelig være involvert når de digitale løsningene skal utvikles i Norge, sier Skavang.

Tirsdag morgen (24. august) blir det derfor ekstraordinært møte i BAE-rådet om denne saken. BAE-rådet er et felles organ for myndighetskontakt og næringspolitikk for bransjeorganisasjonene i byggenæringen.

Nikolai Astrup (H), kommunal og moderniseringsminister, har ikke funnet plass til arkitektbransjen i nytt samordningsråd for utvikling av digitaliseringen i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren. Foto: Torbjørn Tandberg/KMD

Trodde det var feil

Arkitektbedriftene ble i april bedt om å gi innspill til det nye samordingsrådet, som har som oppdrag å være «et samarbeid mellom bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter, som bygger på overordnede strategier for digitalisering». Formålet med rådet er «å legge til rette for effektive prosjekterings- og byggeprosesser, bærekraftig forbruk, ombruk og for digitalisering.»

Da Skavang 23. juni ble underrettet om sammensettingen av rådet, var overraskelsen stor da han han oppdaget at arkitektene var utelatt.

– Jeg trodde det måtte være en feil, men det var det altså ikke, sier Skavang.

– Nødvendig å være med fra starten

Han sendte umiddelbart spørsmål tilbake til Astrup, og fikk svar 5. juli om at rådet skulle ha en begrenset størrelse, og at Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) var representert.

– Astrup så det som naturlig at Arkitektbedriftene overtok denne rollen etter to år, men det er jo håpløst. Det er helt nødvendig å være med fra starten.

– Hva vil være konsekvensen av at arkitektene utelates?

– Hovedleverandøren av i digital informasjon om det aktuelle bygget vil da ikke være med, og den som normalt er ansvarlig for at helheten er ivaretatt vil ikke være involvert i utvikling og pilotering. For oss vil det være dumt å ikke få nytte av det som skal skje i dette rådet. Og motsatt vei: Rådet får ikke nytte av det arbeidet arkitektene gjør på dette område, sier Egil Skavang.

– Bare positivt

I et tilsvar til Skavang skriver statsråden at han har lagt opp til å ivareta bredden i næringen, samtidig som det har vært viktig at rådet ikke blir for stort.

– Arkitektbedriftene har utvilsomt mye relevant erfaring og kunnskap om digitalisering i byggenæringen. I utgangspunktet la vi opp til at arkitektene skulle kunne bidra med innspill, løfte ideer og dele erfaringer gjennom å delta i den mer overordnede referansegruppen av toppledere fra næringen, skriver Astrup til Arkitektnytt.

Ministeren er åpen for at Arkitektbedriftene også kan være med i det konkrete arbeidet i rådet og mener de alle deler et felles engasjement for økt digitalisering og bedre flyt av digitale produktdata i byggenæringen.

–At arkitektene ønsker å være tettere påkoblet det tekniske arbeidet, og bidra med kompetansen sin i det konkrete piloteringsarbeidet er bare positivt, skriver Astrup.