Nyhet

Delt førsteplass i Opptre

Seks team har konkurrert om å levere den beste løsningen for energioppgradering av enebolig. Her er vinnerne.


Både «En pluss en… er tre» (øverst) og «Historien min» fikk førstepremie i Opptre-konkurransen. Illustrasjon: Opptre

Konkurransen er en del av forskningsprosjektet Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå (Opptre) som går fra 2018 til 2021 og er ledet av Sintef Community i samarbeid med NTNU Fakultet for arkitektur og design.

Seks team

Seks ulike boligtyper med eiere i ulike livsfaser og med ulike budsjett for oppgraderingsplanene ble valgt ut fra ulike steder i landet. Arkitekter i team med byggmester og energi- og LCA-rådgiver ble invitert til prekvalifisering, der seks team ble valgt ut. 

Nå har en enstemmig jury valgt å kåre to vinnere av konkurransen, som begge blir tildelt 100 000 kroner hver. Vinnerne er «Historien min» av Moseng Poulsen arkitektur, tømrermester Torstein Newth og Bollinger+Grohmann og «En pluss en… er tre» av Askim/Lantto arkitekter AS og Tor Arvid Vik, OsloMet.

"Historien min" er et hus på Nesodden fra 1962, og er redesignet av Moseng Poulsen arkitektur, Tømrermester Torstein Newth og Bollinger+Grohmann. Illustrasjon: Opptre

Om «Historien min» skriver juryen:

«Historien min peker seg ut ved at de har på forbilledlig vis gitt huset nye kvaliteter med enkle tilbygg. Tilbyggene er differensierte fra utgangspunktet med ulik detaljering og har en fin lesbarhet mellom nytt og gammelt og tilbyggene hverken underordner seg eller dominerer eksisterende bolig. Tilbygget mot nordøst gir en fin kontrast mellom de litt trange delene av huset og det overraskende generøse ‘’tennis-rommet’’ gir en variasjon og dynamikk i opplevelsen av huset. Historien min har et lavt behov for tilførte materialer, lite avfall og viser at gjenbruk av bygningsdeler kan være med å fortelle historien, i en ny fase av husets liv.»

"En pluss en... er tre " er et hus i Kristiansand fra 1972 og er redesignet av Askim/Lantto arkitekter, Tor Arvid Vik, OsloMet.

Om «En pluss en... er tre» skriver juryen:

«En pluss en... er tre ivaretar boligeiers ønsker innenfor eksisterende bygningskropp uten utvidelse eller påbygg. Den nye planløsningen er forbilledlig løst og det er oppnådd en ny, mer åpen planløsning uten å rive mange av de eksisterende innervegger. “En pluss en... er tre” gjør mange gode og effektive grep i oppgraderingen av bygningskroppen og teamet skal ha honnør for den oversiktlige måten de har satt opp beregningene sine på. Dette er et skoleeksempel som er gjort nennsomt og etter boken og er et godt eksempel for mange. Både bokvaliteter, komfort, ressursbruk og bygningstekniske detaljer er godt løst.»

Les mer om Opptre og juryens arbeid her.