Arrangementer

Sveitsisk stjerne til AHO

Stjerneingeniøren Hermann Blumer er hovedtrekkplaster på årets nasjonale konferanse for trearkitektur.

Prosjektet på bildet heter L’Angolo Estate og er tegnet av det amerikanske arkitektkontoret Lever Architecture. Kontorets grunnlegger Thomas Robinson, omtales som en sentral drivkraft i utforskningen av nye måter å jobbe med tre på i USA, og er blant foredragsholderne ved årets trekonferanse. Foto: Lever Architecture

Fakta:

Tid: Onsdag 14. november 2018, klokken 09.00-17.00.

Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Arrangør: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) holder konferansen i samarbeid med de tre andre arkitektur- og landskapsarkitekturutdanningene, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU), Bergen Arkitekthøgskole (BAS), Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU) og bransjeorganisasjonene Norske arkitekters landsforbund (NAL), Arkitektbedriftene i Norge samt Norsk Treteknisk Institutt og Trefokus som er teknisk arrangør.

Studenter har gratis adgang til konferansen, men må melde seg på.

Programmet ligger her: www.trearkitektur.no.

Blumer snakker ikke kun til arkitekter og arkitektstudenter når han gjester Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Ararrangementet er også rettet mot markedsaktører innen feltet trearkitektur, ifølge arrangørens pressemelding.

Blumer i samtale med Helen & Hard

Ute Groba, arkitekt og phd. stipendiat ved AHO, sitter i konferansens programkomité. Hun mener Blumer er enestående på sitt felt.

– Sammen med internasjonalt kjente arkitekter, slik som japanske Shigeru Ban og norske Helen & Hard, har han realisert oppsiktsvekkende trekonstruksjoner. Noen av prosjektene han har bidratt på, har i utgangspunktet ikke latt seg konstruere i tre, men så har han fått det til. Blumer har mye erfaring, og står bak en rekke tekniske og konstruktive oppfinnelser, sier hun.

Under konferansen vil Blumer, i samtale med arkitekt Reinhard Kropf, fortelle om hvordan han har bidratt til å realisere flere av Helen & Hards avanserte trekonstruksjoner.

Helhetlig arkitektur

Ved årets konferanse legges det vekt på samarbeidet mellom arkitekt og ingeniør. Arrangørene mener det er spesielt viktig i treprosjekter å ha fagkonsulenter med i tegneprosessen fra starten av, og at prosjektet utvikles i dialog.

– Treets rolle i arkitekturen har fått et gjennomslag, ofte med fokus på økologisk og økonomisk bærekraft. Men nå snakkes det også mer om kvalitetene tre kan ha som synlig byggemateriale. Dette kan ha effekter på helse og velvære, men kan også bidra til å skape atmosfære og identitet. Likevel finnes det fortsatt en del utfordringer, sier Groba.

Hun ser spesielt utfordringer med større boligbygg.

– Det oppstår spenninger når det skal bygges rimelige leiligheter på redusert tid, samtidig som løsningene skal ha både høy teknisk og estetisk kvalitet. Slik jeg ser det, er det helt essensielt å diskutere utviklingen av arkitektur ut fra en helhetlig tilnærming, både fra et teknisk og opplevelsesmessig perspektiv, sier Groba.

Brannforebygging i høye trebygg

Konferansen tar også for seg brannforebygging i store trekonstruksjoner.

Nils E. Forsén fra Multiconsult er innleder sammen med AHO og brannrådgivere fra Sweco, som har hatt brannrådgivning på prosjektene Valle Wood og Mjøstårnet.

Inspirasjon fra utlandet, produsenter og studenter

Invitert fra utlandet er arkitekt Markus Lager fra Kaden + Lager i Berlin, et kontor som i tillegg til å være pioner innen  fleretasjes boligblokker i tre, også tar utgangspunkt i det sosiale aspektet når de utformer boliger.

I tillegg kommer amerikaneren Thomas Robinson, grunnlegger av Lever Architecture. Robinson har vært en sentral drivkraft i USA i utforskingen av nye måter jobbe med tre på. Kontoret hans har ifølge arrangørene, mottatt priser og opparbeidet seg stor anerkjennelse for sin innovative tenkning innen trearkitektur.

Sentrale leverandører til trearkitekturmarkedet både stiller ut produkter og bidrar under konferansen, og studenter fra AHO, NTNU, BAS og NMBU presenterer fremragende treprosjekter.