Nyhet

Ambassaden fredet

Riksantikvaren har fredet den tidligere amerikanske ambassaden i Oslo.

– Den tidligere amerikanske ambassaden er et hovedmonument i norsk etterkrigsmodernisme, sier riksantikvar Jørn Holme. Foto: Nasjonalmuseet Karl Teigens Fotoatelier Dextra Photo

Det var den verdenskjente finsk-amerikanske arkitekten Eero Saarinen som tegnet bygningen som ble ferdigstilt og tatt i bruk i 1959. Den amerikanske ambassaden hadde tilholdssted der frem til 2017. Da flyttet de til nye lokaler i Husebyskogen i Oslo. Eiendomsinvestoren Ivar Tollefsen kjøpte eiendommen av amerikanske myndigheter i 2017.
Planen er at Tollefsen selv skal bruke eiendommen for sitt eiendomsselskap Fredensborg. 

I tillegg til denne bygningen finnes det kun to andre Eero Saarinen-bygninger utenfor USA. Det er USAs tidligere ambassade i London og Ellinikon flyplass utenfor Athen. 

Opprinnelig åpent for publikum 

Ved åpning i 1959 var åpenhet og vennlighet i bygget sentralt. Bygningen inneholder et bibliotek som den gang var åpent for publikum. Endringer i terrortrusler siden den gang resulterte i strenge sikkerhetsforanstaltninger rundt hele bygningen. Disse skal nå fjernes.

– Den tidligere amerikanske ambassaden er et hovedmonument i norsk etterkrigsmodernisme. Dette var et sentralt verk i arkitekten Eero Saarinens virke og et viktig bygg i det amerikanske ambassadebyggeriet etter andre verdenskrig, sier riksantikvar Jørn Holme i en pressemelding.

Fredningen omfatte både bygningen, området rundt og deler av interiøret.

Interiøret i bygget. Foto: Nasjonalmuseet Teigen Karl Teigens Fotoatelier Dextra Photo