Nyhet

- Denne tomten er nesten for politisk korrekt

Etter mye om og men ble det i vår bestemt at NRK kjøper tomt på Ensjø og flytter fra Marienlyst. Hvordan blir prosessen videre?


Fra papirutgaven Arkitektnytt 07/2021
NRK er godt fornøyd med valg av tomt til nytt hovedkontor. Her er det både god utsikt og enkle grunnforhold. – Det må graves og sprenges litt, men det er ganske forutsigbart, sier prosjektdirektør i NRK Jon Espen Lohne. Foto NRK

Etter årevis med diskusjoner, utredninger, parallelloppdrag og tomtesøk ble det i mai endelig besluttet at NRKs hovedkontor skulle flytte til Ensjø. Tre eiendommer med hvert sitt beskjedne industrilokale kjøpes av henholdsvis Ferd Eiendom og Axer Eiendom for til sammen 800 millioner kroner. NRK blir værende nært Oslo sentrum og er fornøyd, og det virker det egentlig som de fleste andre er også. Men hva skjer videre i prosessen nå?

– Jeg skal ikke være fleipete og si at det lurer vi også på, men vi må i hvert fall overta disse eiendommene først, sier prosjektdirektør i NRK, Jon Espen Lohne.

Den 1. juli overtok NRK eiendommen. Nå forbereder de seg på reguleringsprosessen som kommer.

– Dette har allerede vært en lang prosess med ulike faser hvor vi har fått god erfaring med anbud og å utfordre ulike kompetansemiljøer for den rådgivningen vi trenger. Vi er selvfølgelig underlagt lov om offentlige anskaffelser, og vi ønsker også best mulig innspill, og det vil vi fortsette med, sier Lohne

God dialog

I 2017 annonserte NRK et parallelloppdrag hvor dere ville ha en mulighetsstudie for hva man kunne gjøre med tomten på Marienlyst etter salg. I den forbindelse kom det kritikk fra flere kontorer, og fra Norske arkitekters landsforbund, som mente honoraret for oppdraget var for lavt.

– Dere er ikke redd for at denne saken skal påvirke fremtidige forhold til arkitekter eller potensielle arkitekter?

– Vi har hatt mange oppdrag ute for arkitektbransjen, både i forbindelse med salget av Marienlyst og tomtesøksprosessen. Vi har og-så hatt en god dialog med NAL.

– Var det arkitekter med i forbindelse med valget av Ensjø-tomten?

– I motsetning til mange andre har NRK ønsket eierskap til beslutningen som ble tatt. I stedet for meglere eller annen kompetanse ville vi være hands on og bruke god fagkompetanse, byplanleggere og arkitekter, til å vurdere innspill. Dette har vi brukt mye ressurser på.

– Og nå er alle fornøyd? Bortsett fra Jan Bøhler da, som ble sur for at dere ikke valgte å flytte til Grorud …

– Ja, denne tomten fremstår som nesten for politisk korrekt. Vi har ikke drevet denne prosessen i hemmelighet, og det har heller ikke kommet inn noe forslag om Grorud underveis.

– Men ja, her tror jeg NRK vil få et godt hjem. Tomten i seg selv er veldig bra, fjorten mål, stor nok for vårt behov. Det er relativt enkle grunnforhold. Det må graves og sprenges litt, men det er ganske forutsigbart.

Etter å tidligere ha fått kritikk fra både arkitektkontorer og NAL for størrelsen på honorarer i forbindelse med en mulighetsstudie for Marienlyst-området, mener prosjektdirektør i NRK, Jon Espen Lohne at dialogen med NAL og arkitektbransjen er god. Foto Nils Bjarne Foss / NRK

God sikt

– «Fra høyden vil vi kunne se utover store deler av byen. Og store deler av byen vil kunne se oss» står det i presentasjon av flyttingen på nettsidene til NRK. Det høres ut som dere ser for dere et stort signalbygg?

– Dette med utsikt kan misforstås, men poenget er at tomten har en fantastisk 365 graders utsikt, ikke bare mot fjorden, man ser også veldig godt mot nord og øst. Man ser til og med branntårnet i Østmarka.

– Har dere noen tanker om hvordan et nytt bygg skal se ut?

– Nei, eller tanker kan vi ha, men som sagt: Vi har brukt arkitektmiljøer i denne fasen, men vi har vært nøye på å ikke vise noen skisser på et for tidlig stadium, sånn at vi er ikke bundet av noen spesielle uttrykk. Heller tvert imot, vi er veldig åpne. Vi vil sørge for å etablere en god relasjon til reguleringsmiljøene, for å få en god prosess, og finne ut hva denne tomten tåler av prosjekt.

– Hva er det viktigste dere vil formidle om hva dere ønsker, til potensielle arkitekter?

– Formuleringer og visjon skal vi jobbe mer med, men vi flytter jo fra et bygg som er og oppleves veldig introvert. Så vi ønsker å åpne opp og fremstå på alle måter som en åpen og inkluderende organisasjon. Det tror vi kan gjøres på en god måte sånn at sikkerhet også blir ivaretatt. I tillegg ønsker vi at det skal etableres en gang- og sykkelvei, fra dette området og over i Kampen park, for å knytte bydelene sammen. Nå hevder Kampen historielag at denne tomten allerede ligger på Kampen. Normannsgata ligger jo på Kampen, og tomten er jo på Normannsløkka. Men så kom jernbanelinja og delte opp. Nå vil vi knytte det mer sammen.

Åpnehet, men ikke myldrehus

Prosjektdirektør Jon Espen Lohne forteller videre at åpenhet er viktig, men at det kan tolkes på mange forskjellige måter.

– Vi skal jo ikke være et myldrehus hvor folk kan gå inn og ut. Men vi har 200-300 kulturarrangementer hvert år, og på Marienlyst har dette kunnet foregå uten at folk har sett at det har skjedd noen ting.

– Samtidig vil vi ikke si for mye nå. Vi ønsker å spille på lag og få innspill med maks kreativ kraft og at det skal bli en god prosess, og da er det uheldig hvis vi går ut nå og er for bastante. Det vil nok være aktuelt å utlyse konkurranse for å få innspill, i stedet for å si hva vi vil ha, og så utlyse konkurranse.

– Så det er ingenting spesielt arkitekter som vil tegne NRKs neste hovedkontor, kan forberede seg på?

– Vi får mange henvendelser, og det blir vanskelig å begynne å fordele informasjon ulikt nå. Det eneste jeg vil si er: Forbered dere på å være gode!