Nyhet

Departementet beklager overfor NIL

Saken rundt sentral godkjenning for interiørarkitektene fortsetter med en anelse optimisme. Nå har byggemyndighetene laget en handlingsplan.

Statråd Monica Mæland skriver i et brev til NIL at departementet er lei seg, men at de ikke vil overprøve Dibks vedtak om sentral godkjenning. Foto: Paul Paiewonsky/KMD

Beslutningen om ikke å gi interiørarkitekter mulighet til å søke sentral godkjenning i Tiltaksklasse 1 & 2 har skapt bølger som har nådd statsrådens bord. NIL har ikke gitt opp kampen for en rettferdig behandling av sine medlemmer, og både direktorat og departement beklager nå den klønete behandlingen av saken.

Veldig kort oppsummert: Etter to års arbeid for at interiørarkitekter med masterutdanning skal kunne søke sentral godkjenning i Tiltaksklasse 1 og 2, får landsforeningen gjennomslag hos Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) etter en ekstern vurdering av utdanningene. Like etter kommer det en innsigelse på beslutningen fra Arkitektbedriftene i samarbeid med AHO, NTNU og NAL (som senere trakk sin signatur) og i løpet av få dager blir beslutningen omgjort.

Fått svar

Svaret blir mottatt med sjokk og vantro av NIL, som øyeblikkelig forfatter en henvendelse til statsråd Monica Mæland i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Etter tre uker får NIL svar fra departementet.

– Det virker som departementet har gått inn i problematikken og sett på saken. De bruker ord som at de er veldig lei for situasjon som har oppstått, men at de har gitt ansvaret for å forvalte den sentrale godkjenningsordningen til Dibk, og departementet finner det ikke naturlig eller riktig å overta behandlingen av denne konkrete saken, forteller daglig leder i NIL, Mona Lise Lien. 

– Det er på en måte forståelig, og departementet ber oss om å fortsette dialogen med direktoratet. Jeg tenker at de følger med på hva som skjer, sier Lien.

Daglig leder i NIL, Mona Lise Lien, forteller at stemningen i landsforbundet er svakt optimistisk i den videre prosessen. Foto: Elisabeth Aarhus

Nytt møte

Da kontrabeskjeden ble gitt i april, måtte direktør Morten Lie i Dibk beklage overfor NIL. Han uttalte at interne rutiner har sviktet og at «beslutningen ikke var tilstrekkelig kvalitetssikret». Etter departementets svar har NIL og Dibk hatt et møte om den videre utviklingen i saken.

– Direktør Morten Lie hadde med en handlingsplan for hva vi skal gjøre fremover, bestående av fire action-punkter for å få løst opp situasjonen vi har havnet i. Direktoratet skal blant annet gjøre en fullstendig sammenstilling av informasjon opp mot hele godkjenningsområdet. Samlet sett virker planene som er satt sammen bra, og det virker på oss som Dibk tar dette på alvor og prøver å rydde opp, sier Lien.

Hun legger til at stemningen har gått fra superfrustrert til svakt optimistisk, og at NIL nå velger å tro at dette ender bra, slik at medlemmene om ikke altfor lenge kan søke om sentral godkjenning.