Nyheter

Dere er leger!

«Arkitekter kan gi menneskene naturmedsin, lykkepiller for ånden, sosial medisin,» sa Per Fugelli i sin tale til Arkitekturdagen 2016. 


Per Fugelli snakket til en teatersal full av arkitekter på Arkitekturdagen «Sykt lykkelig!» på Det norske teatret i ettermiddag. Foto: Ingebjørg Semb

Dere er leger! Hvorfor? Fordi den store helsetenkeren Claude Bernard lanserte begrepene milieu intérieur og milieu extérieur. De ytre omgivelsene er havet, skogen, naturen og arkitekturen. Dette milieu extérieur former milieu intérieur. Omgivelsene påvirker menneskets helse. Det gjelder også arktiekturen. Landets anatomi formgir også menneskets anatomi.

 

En annen stor helseteoretiker, Aaron Antonovsky, lanserte tesen om at helsens grunnstoff er sense of coherence. Vi må ha en opplevelse av sammenheng og helhet i tilværelsen. Selve ordet helse kommer av gammelnorsk heil som betyr helhet. Mennesker kan ikke ha god helse som et fremmedlegeme på jorden, men som forbundet med naturen, med kunsten og arkitekturen.

 

Arkitekter kan være bindemiddel eller løsemiddel for denne sense of coherence. Dere har fått utdelt helsens ligning håper jeg: kropp x ånd x flokk i andre.

 

Kroppen trenger arkitektur som er ydmyk og bøyer seg for det store skaperverket. Ånd. Menneskets sjel trenger likevekt, frihet og skjønnhet. Arkitekturen, ikke apoteket, kan veilede menensket til disse eksistensielle helsekildene.

 

Vi har kollektiv ADHD. Sjelen går i tusen biter jo høyere, raskere og sterkere samfunnet er. Arkitektur kan hjelpe oss ut av ståheien og bringe oss inn mot likevekt, equilibrium. Men det kan bli kjedelig. Det grådige mennesket ønsker seg også frihet, fantasi og villskap. Vi lengter etter en arkitektur som kiler i hjernen, som får binyrene til å sprøyte ut adrenalin. Skjønnhet som gjør mennesket edelt, bringer oss nær det hellige i dette gudløse landet. Skjønnhet påkaller lyst og ansvar til å forvalte og foredle.

 

Vi merker det i naturen og heldigvis i anfall i arkitekturen. Nå: Siste faktor i helsens ligning, flokk i andre. Mennesket er menneskets glede. Det sier Håvamål. Ja vi vet det, mennesket blomstrer i flokk, og visner alene. Arkitekturen skaper helse når den bringer mennesket sammen. Møtesteder er lik helsekilder. Arkitektur er poltikk in concrete. Arkitektur kan skape avmakt, og den kan skape likeverd.

 

Likeverd kan oversettes til bygning og byrom. Vi blir syke av det stygge, kroppen kan juble i naturen og i arkitkuren. Sjelen fryder seg i det vakre og utfordrende. Begge, både kropp og sjel blir triste i hermetikk. Arkitekter kan gi menneskene naturmedisin, lykkepiller for ånden, sosial medisin.

 

Arkitekter, dere er leger.