Nyhet

Destinasjon og forbindelse i sentrum

Arkitema Architects, pka arkitekter og Cowi vant konkurransen om ny sentralstasjon i Trondheim. «Markant gjennomarbeidet og høy kvalitet», skriver juryen om vinneren, men etterspør mer «karakter og uttrykk» i fasaden.


Trondheim Stasjon blir det første bygget, som del av en større plan, skal binde Trondheim sentrum sammen med havnen, ifølge Arkitema. Foto: Arkitema Architects

Fakta:

Juryens rangering:

«KURVEN» av Arkitema Architects i Oslo, Per Knudsen Arkitekter (pka arkitekter) og Cowi

2. premiesa

«AT Æ REIST IFRA DÆ» av Kristin Jarmund Arkitekter i Oslo, Bollinger + Grohmann Ingeniører og Dronninga Landskap.

3. premie

«STOR/SPOR ENDRING» av PIR II i Trondheim og Oslo, Gottlieb Paludan Architects i København og Trondheim.

Juryrapporten kan lastes ned på NALs nettsider

Juryens sammensetning:

Juryleder var Trude Mardal, arkitekt MAA (DK), partner i Entasis, oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund

Øystein Rø, M.Arch. MNAL, partner i Transborder Studio, oppnevnt av Norske

arkitekters landsforbund

Anne Siiri Øyasæter, sivilarkitekt og prosjektdirektør i Bane NOR Eiendom

Dag Haugdal, prosjektsjef i Bane NOR Eiendom

Arne Hognestad, prosjektsjef i Bane NOR Eiendom

Rune Venås, bygge- og eiendomssjef i Trøndelag Fylkeskommune

Kai Reaver, arkitekt MNAL, juryens sekretær

Bane NOR Eiendom og Trøndelag Fylkeskommune står bak den begrensede plan- og designkonkurransen som ble gjennomført i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Trondheim stasjon blir det første bygget, som del av en større plan, som skal binde sentrum sammen med havna, skriver Arkitema i en pressemelding. 

Inspirert av trebyen

Ifølge arkitekten skal stasjonen bli et sted for opplevelser, og en destinasjon i seg selv. Det er ikke bare de reisende vil komme til å befolke den nye stasjonen, hundrevis av kontorarbeids-plasser står også på planen, skriver de.

Stasjonen skal bygges med bærende konstruksjoner i tre, inspirert av trebyen i Trondheim, skriver Arkitema. En utfordring under byggeprosessen er, ifølge arkitekten, at sentret skal plassers over togskinnene mens togdriften opprettholdes. For å løse dette har de designet bygningsdelene her som moduler for rask montering. 

Blandet program

Detaljreguleringen for området, som ligger mellom Brattøra og Midtbyen, tett opptil eksisterende Trondheim jernbanestasjon, ble vedtatt i mars i år. Den legger til rette for åtte etasjer med flerfunksjonell bebyggelse, inkludert:

  • Kollektivterminal med tilhørende funksjoner
  • Boliger
  • Næring, kontor og forretning

Bygningsmassen vil utgjøre 65 000 m2. Inkludert togspor, bussterminal og parkeringskjellere på 27 000 m2 blir totalt BRA på cirka 90 000 m2.

Foreslår videreutvikling

Juryen stiller seg enstemmig bak vinnerforslaget. De mener det «utmerker seg ved en markant gjennomarbeidet og høy kvalitet i det leverte materialet».

I juryrapporten går de går nøye gjennom ulike deler av vinnerforslaget og påpeker deler som kan endres. De skriver blant annet:

«Juryen anerkjenner at stasjonsfasadenes store åpenhet tillater stasjonsinteriøret å ‘snakke for seg selv’, men juryen mener også at glassfasadene kan tåle å få mer karakter og uttrykk.

Det ønskes en arkitektonisk videreutvikling av eksempelvis inngangenes markering, innramming og komposisjon av vindusfelter, og kobling til husets øvrige uttrykk som en helhet: som et samlet terminalbygg.»