Nyhet

– Det blir et tøft 2023

Pilene peker nedover for arkitektbransjen, melder Arkitektbedriftene. Nå får de også henvendelser om permitteringer.


– Alle forstår at inflasjonen må stagges, men vi ønsker ikke en for brå stopp, som vil føre til høy ledighet, sier Steinar Skjerdingstad, administrerende direktør i Arkitektbedriftene i Norge Foto: Arkitektbedriftene/Geir Lindhjem

Det er mørke skyer i horisonten. På mandag legger Arkitektbedriftene fram Prognosesenterets konjunkturanalyse for andre halvår 2022 i arkitekturbransjen. Nå peker pilene i feil retning.

– Det er ikke så positive utsikter på kort sikt. Når det gjelder arkitektenes forventninger om ordrereserver, har vi aldri målt en så negativ holdning til markedet siden 2015, sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Steinar Skjerdingstad.

Ordrereservene har hatt en negativ utvikling, og forventningene til det neste halvåret er også negativ. Hele 38 prosent av Arkitektbedriftenes medlemmer forventer en forverring.

Arkitektbedriftene får også flere henvendelser om permitteringer i bransjen.

– Det er ikke vår oppgave å nevne navn, men vi bistår arbeidsgiverne i den typen situasjoner, og vi ser en klar økning i henvendelser. Det er det sikreste tegnet på at ting er i ferd med å vippe, og her har vi sett en utvikling bare de siste ukene.

Det kan se ut som det blir mindre aktivitet på norske byggeplasser. Her fra en helelektrisk og «stille» byggeplass på Klosterenga i Gamlebyen, Oslo. Foto: Torbjørn Tumyr Nilsen

Rammes på alle fronter

Statsbudsjettets kutt i offentlige budsjetter, både for stat og kommune, og vekst i byggekostnader betyr at mange venter med å gjennomføre prosjekter, særlig i offentlig sektor. Stagnasjon i boligmarkedet innebærer at også nybygging stopper opp.

– Det er tre markeder for arkitektene som rammes samtidig, sier Skjerdingstad.

I tillegg kommer den økte arbeidsgiveravgiften på lønninger over 750.000 kroner, som Arkitektbedriftene tidligere har gått hardt ut mot.

– Det er en ytterligere byrde som treffer rett inn på kostnadssiden for arkitektkontorene.

Krig og kraftpriser

For Arkitektbedriftene er det viktig, nå som forhandlingene om statsbudsjettet pågår, å signalisere at man ikke må dra for hardt i bremsen.

– Alle forstår at inflasjonen må stagges, men vi ønsker ikke en for brå stopp, som vil føre til høy ledighet.

– Hvordan vil dette påvirke norske arkitektbedrifter?

– Prognosesenteret forventer at vi får en oppgang i markedet igjen i 2024. Men at det blir et tøft 2023 tror jeg alle er enig om. Hvorvidt vi får en oppgang i 2024 er avhengig av ting vi ikke rår over, som krig og kraftprisene. Men vi er jo heldige i Norge, som sitter på en av de grønneste grenene på treet, og har ressurser til å håndtere vanskelig situasjoner.

Det vil dessuten fortsatt være en økende etterspørsel etter boliger, påpeker Skjeringstad.

– Og boliger er viktige for de fleste arkitektbedrifter, og aller viktigst for de minste og mellomstore.