Byutvikling

Det nærmer seg for Regjeringskvartalet

Statsbygg har overlevert skisseprosjektet til departementet, og er i gang med forprosjektet.


Slik kan A-blokk og Regjerlngspark komme til å se ut. Illustrasjon: Statsbygg/Team Urbis

- Vi har ferdigstilt skisseprosjektet og er i gang med forprosjekt. Det er forprosjekt, sammen med den eksterne kvalitetssikringsrapporten, som er grunnlaget for behandling i Stortinget. Hvis de folkevalgte gir sin støtte til planene, ser vi for oss byggestart i 2020, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg i dagens pressemelding.

Vinnerforslaget fra plan- og designkonkurransen i 2017, Adapt av Team Urbis, er ifølge pressemeldingen i skisseprosjektfasen videreutviklet, forbedret og konkretisert. I fjor høst ble det klart at regjeringen gikk inn for at kvartalet skal være en nedjustert og trinnvis utbygging av vinnerforslaget.

– Det har vi tatt hensyn til i skisseprosjektet. Den sydlige delen av B-blokken er redusert med ca. 7.000 m², og vi legger opp til en utbygging med tre byggetrinn. I første byggetrinn vil vi bygge kjeller, A-blokk og D-blokk og rehabilitere H-blokken, sier prosjektets direktør, Knut Jørgensen.

Rivning denne våren

Allerede denne våren skal rivningen av R4 og deretter skal Y-blokken gjennomføres.

I følge Statsbygg har de i samsvar med prosjekteringsgruppen Team Urbis vært opptatt av å utvikle gode løsninger innenfor blant annet funksjon, tekniske anlegg og byrom. 

– Vi har også vært opptatte av tilpassingen til bybildet og særlig langs Møllergata. Bygningsvolumene er blitt redusert og trukket tilbake fra eksisterende bebyggelse som totalt sett gir bedre lys- og vindforhold i byrommene, sier Knut Jørgensen.

Det nye Regjeringskvartalet i fugleperspektiv. Illustrasjon: Statsbygg/Team Urbis

Hvem, hvor?

Aftenposten skriver at det fortsatt ikke er klart hvilke departement som skal i hvilke bygg.

– Det som er klart er at statsministeren skal tilbake til Høyblokken. Det samme skal Justisdepartementet, mens Finansdepartementet blir der de er i dag. UD skal til D-blokken, sier informasjonsansvarlig Pål Weiby til avisen.

Picassos kunstverk "Måken" og "Fiskerne", som pryder Y-blokka, skal fortsette å pryde det nye regjeringskvartalet, og det er anbefalt å plassere "Fiskerne" i A-blokken mot Einar Gerhardsens plass, mens "Måken" vil bli plassert inne i publikumsinngangen i A-blokken fra Johan Nygaardsvolds plass.

Perimetersikring

På spørsmål om sikkerhetstiltak, svarer Weiby at det legges opp til en sikkerhetssone med såkalt perimetersikring, som gjør at vanlige folk ikke kan kjøre inn, i tillegg til ulike innvendige sikringstiltak. 

– Derimot blir det åpent for gående og syklende, med åpne fine byrom, sier Weiby, som ikke vil antyde noe om kostnader utenom at de blir et sted mellom 10 og 99 milliarder.

H-blokk og A-blokk sett fra Akersgata. Illustrasjon: Statsbygg/Team Urbis
På jakt etter en foodtruck i 2024 vil dette være utsikten fra Youngstorget. Illustrasjon: Statsbygg/Team Urbis
Samhandlingsstrøk i det nye Regjeringskvartalet. Illustrasjon: Statsbygg/Team Urbis