Arkitekturpolitikk

– Det trengs en ny type kompetanse

Trude Gomnæs Ugelstad går av etter halvannet år som administrerende direktør for Doga. Hun mener det er utfordrende å fusjonere to organisasjoner som er så forskjellige som Norsk Form og Norsk Designråd.

– Departementet har vært veldig fornøyd med våre leveranser, sier Ugelstad. – Vi har klart både å utvikle og å drifte samtidig. Foto: Eirik Evjen

– Hvorfor går du av som direktør for Doga?

– Det har vært en krevende og spennende periode. Jeg har jobbet med å legge til rette for en stor endring. Og i det arbeidet ser jeg at det trengs en ny type kompetanse i rollen som daglig leder for å gjennomføre den omstillingen som vi skal inn i. 

– Hva slags type kompetanse?

– Det vil jeg ikke kommentere nå. Det får dere se etter hvert.

– Hva er det viktigste du har fått til i løpet av din periode?

– Det har vært mange ting. Jeg har ikke lyst til gi et skjevt inntrykk ved å trekke fram noe spesielt.

Krevende fusjonsprosess

– Den forrige administrerende direktøren satt også bare i omtrent halvannet år. Er det en spesielt krevende posisjon å være i?

– Ja, alle fusjons- og omstillingsprosesser er krevende.

– Hvordan har samarbeidet med Nærings- og fiskeridepartementet artet seg? Har det vært krevende for deg å samarbeide med dem?

– Mitt samarbeid med departementet har vært en udelt positiv opplevelse. De har vært utrolig imøtekommende og løsningsorienterte.

– Er noen motsetning mellom profesjonene design og arkitektur som har gjort det krevende å navigere?

– Nei, det vil jeg ikke si. Hvis det er noe vi har fått til i løpet av det siste halvannet året, har det vært å se synergieffektene i de to fagområdene og finne stadig flere prosjekter hvor denne tverrfagligheten kommer sterkere fram.

– Fra utsiden kan det se ut som om det er profesjonskamp som foregår.

– Det skjønner jeg. Men jeg tror den ligger bak oss nå.

– Dreier dette seg om enkeltpersoner som gjør det vanskelig?

– Jeg kan ikke kommentere personalsaker i pressen.

Departementet fornøyd

– Synes du Doga har fylt sine oppgaver på en tilfredsstillende måte de siste årene?

– Det er utrolig utfordrende å gjennomføre en fusjon av to så ulike organisasjoner som i utgangspunktet ikke ønsket denne fusjonen, og samtidig levere. Men departementet har vært veldig fornøyd med våre leveranser. Vi har klart både å utvikle og å drifte samtidig. Så jeg vil si at vi har klart det.

– Var det en god ide i utgangspunktet å slå sammen Norsk Form og Norsk Designråd?

– Ja, det tror jeg.

– Er du optimistisk med tanke på Dogas framtid?

– Jeg tror dersom de grepene og den strategien som vi har utarbeidet nå blir gjennomført, har jeg stor tro på at det skal gå veldig bra.

Håper Hjemdal får fortsette

– Tor Inge Hjemdal tar nå over som konstituert direktør, før stillingen utlyses på nytt. Har du noen gode råd til neste leder av Doga?

– Jeg håper jo det er Hjemdal som får fortsette i stillingen som adm.dir. Det kan jeg selvfølgelig ikke vite noe om, det er en offentlig stilling som skal lyses ut. Men om jeg skulle gitt et råd til Hjemdal, ville det vært å fortsette det gode utviklingsarbeidet han har gjort hele tiden. Som sagt, det er noe med det å både drifte store avdelinger og å utvikle. Det er en stor jobb, og den har han klart å gjøre aldeles utmerket. Jeg vil bare ønske ham lykke til med å fortsette det arbeidet han gjør. Jeg er veldig glad for at det er ham som har valgt å si ja til en vanskelig jobb.

– Du sier det er en vanskelig jobb, men du sier ikke hva det er som er vanskelig?

– Det er to organisasjoner med forskjellige kulturer som har fusjonert og det har i utgangspunktet vært vanskelig.

– Hva skal du gjøre videre?

– Jeg skal gå på ski i Nordmarka.