Nyhet

– Dette var et spark til oss

Käthe Hermstad fra arkitektkontoret Nordic sendte en direkte utfordring til NAL og Grønn byggallianse om å melde seg inn i Global Compact, FNs bærekraftinitiativ for næringslivet. Her er svarene deres.


Daglig leder i Grønn byggallianse, Katharina Bramslev, sier de melder seg inn i Global compact etter å ha blitt ufordret av Käthe Hermstad fra arkitektkontoret Nordic. Foto: Finn Ståle Feldberg

I siste papirutgave av Arkitektnytt utfordret Hermstad de to bransjeorganisasjonene til å forplikte seg mer i klimakampen ved å delta i det internasjonale nettverket Global Compact. 

Grønn byggallianse

– Det var veldig positivt å bli utfordret, er det umiddelbare svaret fra daglig leder i Grønn byggallianse, Katharina Bramslev. – Dette var et spark til oss for å gjøre noe vi har forberedt i lang tid.

Global Compact er helt i tråd med hvordan Grønn byggallianse allerede arbeider, forklarer hun. Som medlem av internasjonale World Green Building Council jobber alliansen med de samme FN-målene som er styrende for Global Compact-nettverket.

Bramslev presiserer at hele deres formål er å inspirere byggebransjen til å ta grønnere valg. Visjonen er at alle utbyggerne som er medlemmer av Grønn byggallianse skal ha bærekraft som målsetning. Derfor mener hun medlemskapet er helt i tråd med deres virksomhet.

– I det å melde seg inn, så ligger det nye i at vi må offentliggjøre en bærekraftrapport for egen virksomhet. Det har medlemmene våre bedt om i årsmøtet så da er det mange biter som faller på plass samtidig, sier hun.

Oppfordrer til dytting

Bramslev har vært med på å utforme Bygg21s ti kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder. Under Arendalsuka ble det lansert en signeringskampanje der man blant annet binder seg til å jobbe med disse punktene.

– Prinsippene er en slags oversettelse av FNs bærekraftmål, sier Bramslev.

Ifølge henne var Bygg21s arbeid med å konkretisere FN-målene en nødvendig tilpasning til norsk byggebransje.

– Dette er en slags norsk pendant til Global Compact for virksomheter i bygg- og eiendomssektoren. Aktørene kan nå signere om det er relevant for dem å følge prinsippene, sier hun.

Bramslev uttaler seg ikke direkte om hvorvidt NAL bør ta samme steg og melde seg inn i Global Compact, men sier om utfordringen fra Hermstad at:

– Det er sånn vi skal jobbe, å dytte hverandre litt.

 NAL

– Ja, nei, det er veldig vanskelig for meg å si, vi er med på veldig mye, sier NALs president, Gisle Løkken, til Käthe Hermstads utfordring.

Han følger umiddelbart opp med at Global Compact selvsagt, og ubestridelig, er et godt tiltak.

– Vi må vurdere dette nærmere. Vi jobber jo etter akkurat denne typen målsetninger, sier Løkken som åpner for at deltakelse i nettverket kan vedtas på et senere tidspunkt.

President i NAL, Gisle Løkken, kan ikke si ja til et medlemskap i Global compact, men vil ikke avvise deltakelse i framtiden. Han sier at NAL nå jobber for å påvirke lovverket, fordi det gjelder alle. Foto: 70°N arkitektur

Klare tiltak i handlingsplan

– Klima- og miljøspørsmål står nå egentlig øverst av alle våre satsningsområder for tiden, sier han.

NAL er i ferd med å utforme en handlingsplan for hvordan bærekraftarbeidet helt kontret skal håndteres innen arkitektfaget. Planen skal være klar til vedtak på RS-møte i juni neste år, ifølge Løkken. Han lover at arbeidet fram til det ikke skal foregå i et mørkt rom, men være en åpen prosess med involvering fra hele arkitektbransjen.

Løkken forklarer at NAL har hatt et aktivt miljøengasjement med ulike prosjekter på området siden 1990-tallet. Hittil mener han det har vært mye oppmuntringsarbeid med fokus på å få fram gode eksempler.

– Nå er vi nok der hvor kravene må strammes mer, sier han.  

– Hva vil det si, helt konkret?

– Vi jobber for å knytte ansvar for klima og miljø opp mot lovverket, sier Løkken.

Ansvarsretten står sentralt

I løpet av fem år mener han vi vil se strengere krav til miljøregnskap i byggenæringen, blant annet CO2-utslipp for byggematerialer, selv om han påpeker at det er andre som jobber mer direkte med slike spørsmål enn NAL.

I stedet ser han ansvarsretten som et sentralt punkt for arkitektorganisasjonen. At arkitektene står som ansvarlige også i slike spørsmål i byggesaker er avgjørende for at et byggs påvirkning på omgivelsene blir mest mulig klima- og miljøvennlig, mener han.  

Fordi loven gjelder alle

NAL støtter opp under alle gode tiltak som Global Compact og underskriftkampanjen Norway Architects Declare, ifølge presidenten. Men NAL forplikter seg foreløpig ikke til Global Compact.

NALs egen handlingsplan skal fremme forslag til tiltak som skal være forpliktende for hele arkitektbransjen, forklarer han.

– Primært jobber vi opp mot lovverket, blant annet neste utgave av teknisk forskrift.

Løkken mener at ordninger som Breeam er viktige, men ikke sterke nok fordi de ikke er allmenngyldig slik lovverket er.

– Slike ordninger fungerer kanskje som en forløper for det som må bli lovpålagt, sier han.

Arkitekturdagen 27. september blir, ifølge Løkken, en viktig milepæl for hvordan arkitekter kommer til å jobbe med miljø framover. Han mener foredragsholderne vil trekke opp viktige momenter som vil prege utviklingen i arkitektbransjen framover.