Nyhet

Digital plattform for arkitekturpolitikken

Organisasjonenes felles politiske plattform får nytt hjemsted. Nå vil de påvirke politikerne før valget.


Arkitektorganisasjonene jobber nå omforent om økt innflytelse på politikere og stortingskomiteer. Foto: Stortinget

– Hjemmesiden er en digital utgave av arkitekturplattformen vi lanserte i april 2020, og tanken er at en nettside er med på å gjøre den mer tilgjengelig. Vi kan nå oppdatere og endre plattformen vår ved behov, siden plattformen er ment å være levende, forteller Janeche Bull Borander, sivilarkitekt og utviklingssjef i Arkitektbedriftene (AiN). 

www.arkitekturpolitikk.no finner du alt du trenger å vite om den felles politiske plattformen for arkitekturfeltet, som arkitektorganisasjonene Norske arkitekters landsforbund (NAL), Norske Landskapsarkitekters forening (NLA), Norske Interiørarkitekters og møbeldesigneres Landsforening (NIL) samt Arkitektenes Fagforbund (Afag) og Arkitektbedriftene ble enige om i fjor vår.

Nå håper organisasjonene både å påvirke politikerne før høstens valg og videre. 

– Foreløpig er dette et dokument som gjelder frem til valget til høsten, men samarbeid om felles standpunkter i en plattform er noe vi ønsker å fortsette med. Og når vi har oppnådd noe konkret, vil det uansett være behov for revisjon, og oppdaterte standpunkter vil da alltid være tilgjengelig på nett, sier Bull Borander.

Janeche Bull Borander i Arkitektbedriftene sier det gjøres mye på mange fronter samtidig for å sette arkitektur tydeligere på det politiske kartet. Foto: Arkitektbedriftene

På agendaen 

Utviklingssjefen forteller at organisasjonene nå ser på en handlingsplan som skal bli til en omforent liste med innsatspunkter for å sette arkitektur tydeligere på den politiske agendaen. 

– Etter at vi sendte ut plattformen i fjor vår har det vært litt varierende med tilbakemelding fra partiene, men de vi fikk respons fra har vært positive. Om dette blir noe å kjenne igjen i partienes partiprogrammer, gjenstår å se, men dette er også et helhetsbilde, en pågående prosess, der det gjøres mye på mange fronter samtidig for å sette arkitektur tydeligere på det politiske kartet, sier Bull Borander.

Pål Dixon Sandberg forteller at plattformens overordnede mål er å få opprettet en egen stortingskomite for våre bygde omgivelser. Foto: privat

Videre handling

Også landskapsarkitektene er opptatt av at den arkitekturpolitiske plattformen skal fortsette å utvikle seg etter høstens valg og bli til noe mer langsiktig. Visepresident i NLA, Pål Dixon Sandberg, mener det er mye å hente i samarbeidet: 

– Vi vil bruke plattformen til videre handling, blant annet til å få kontakt med de relevante stortingskomiteene. Slik det er i dag finnes det ingen egen komite for arkitektur og planarbeid på Stortinget, og vi mener oppdelingen av dette ansvaret på ulike direktorater og komiteer bidrar til en lite helhetlig forvaltning av våre bygde omgivelser, sier han.  

– Store infrastrukturprosjekter kjører etter sine mål, kommunenes boligpolitikk kan ha en retning og sykehus og næringsklynger plasseres utenfor byene etter andre hensyn igjen, for å nevne noe. Alle disse valgene griper inn i en helhetlig utforming av vår natur, tettsteder og byer som kunne vært bedre koordinert for å sikre et attraktivt og bærekraftig samfunn. På lengre sikt er vårt overordnede mål å få opprettet en egen stortingskomite for våre bygde omgivelser, avslutter Dixon Sandberg til Arkitektnytt.