Nyhet

Disse skal forme Grønlikaia

Stort og smått, ungt og eldre skal være med å utvikle Grønlikaia i Oslo. Her er de 16 utvalgte arkitekt-teamene.


Grønlikaia i Oslo, her illustrert med en tidlig skisse signert Rodeo arkitekter. Illustrasjon: Rodeo arkitekter

Hele 118 bidrag kom inn fra arkitektmiljøer som vil være med på utviklingen av Grønlikaia, og i dag kunne Hav Eiendom avsløre hvilke 16 team som får være med i parallelloppdraget om de fem delområdene øst i Oslos fjordby.

– Responsen på prekvalifiseringen viste at den brede tilnærmingen var svært vellykket. Vi fikk inn forslag fra små og store arkitektkontorer og byutviklingsmiljøer, over hele landet. Også internasjonale fagmiljøer meldte sin interesse, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom i en pressemelding.

Resultatet er en team-sammensetning som spenner fra store, etablerte kontorer til nyere og mindre etablerte miljøer, heter det videre. Hav trekker blant annet frem et samarbeid mellom tungvektere som danske Henning Larsen og det mindre, norske kontoret CODE Arkitektur samt team bygget rundt yngre kontorer som Transborder og de Tromsø-baserte landskapsarkitektene Lo:Le.

– Nivået er skyhøyt, skryter direktør Kjell Kalland fornøyd.

Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom, er svært godt fornøyd med de 16 teamene som nå er valgt ut til å utvikle Grønlikaia. Foto: Hav Eiendom

Fem deler, 16 team

Grønlikaias fem delområder er beskrevet på følgende måte og er tildelt respektive team:

Verket: Ligger lengst nord på Grønlikaia. Siden dette er nærmest kollektivknutepunktene i Bjørvika, er det naturlig tilrettelegge for næring og kontorbygg her.

Team Henning Larsen, team A-Lab, team Ghillardi Hellsten, team Nordic/Kristin Jarmund.

Lohavn: Ligger litt lenger bort fra bykjernen. Dette området vil domineres av boliger og tilbud tilknyttet nye deler av Havnepromenaden.

Team Dyrvik, team Adept, team Hille Melbye.

Grønlikilen: Et naturlig sentrum for den nye bydelen. Her vil det finnes masse publikumsrettede tilbud for fastboende og besøkende, og det vil også tilrettelegges for persontrafikk med båt.

Team Helen & Hard, team Haptic, team LPO.

Munkehagen: Et delområde med et variert botilbud og et bredt utvalg av offentlige byrom, til glede for store og små.

Team Vandkunsten, team Transborder og team MER arkitektur.

«Buffersonen» og Kongshavn nord: Buffersonen skal fungere som en buffer mellom byen og havnevirksomheten i Sydhavna. Her kommer et helt nytt friområde, og det vil bli lagt stor vekt på naturrestaurering. Kongshavn nord planlegges blant annet som beredskapshavn for nødetatene. Oslo Havn eier og legger premissene for akkurat dette området.

Team Aart, Team Asplan Viak og team Norconsult.

Grønlikaia har et planlagt bruksareal på 208 000 kvadratmeter med 1500 boliger og 3–4000 arbeidsplasser. Komplett planforslag skal sendes inn i 2023. Foto: Jon Ivar Søhus

– Samfunnsbevisste folk

Hav Eiendom-direktør Kalland sier at bærekraft er høyt på agendaen hos alle aktørene som nå er videre fra prekvalifiseringen.

– Ikke overraskende er arkitektene engasjerte og samfunnsbevisste folk, opptatt av sosial og økologisk bærekraft. Søknadstekstene viser at de er opptatt av at Grønlikaia skal by på mer mangfold, være mer tilgjengelig og inkluderende, og at fjordbyutviklingen fremover skal ta enda mer hensyn til natur og klima, sier Kalland.

Åpenhet i prosess

Teamene skal nå, ifølge Hav Eiendom, få tid og midler til å utvikle «bærekraftige, inkluderende og smarte løsninger for utviklingen av Grønlikaia». Eiendomsselskapet skriver videre at de så langt i prosessen har vektlagt åpenhet og brukerinvolvering i hele prosessen.

– Vi tror åpenhet og deling gir bedre resultater, både kommersielt, sosialt og økologisk, sier Kalland som mener at selv om det fortsatt er lenge til byggestart på Grønlikaia at den brede utlysningen allerede har gitt resultater.

– Fordi vi har en åpen prosess, så har disse miljøene funnet oss. Flere av teamene som nå blir med videre består av fagfolk og -miljøer som vi ikke ville funnet selv, sier Kalland.

Hav regner med å kunne dele forslagene med byens befolkning allerede til høsten.

Glade utvalgte

Reaksjonen blant de utvalgte teamene lar heller ikke vente på seg. I en pressemelding fra Norconsult, et av landets største arkitekturmiljøer, er gleden stor over å få delta i paralleloppdraget om områdene «Buffersonen» og Kongshavn nord:

- Dette betyr enormt mye for våre fagmiljøer, ikke minst for å vise frem at vi jobber tverrfaglig og lykkes når vi setter sammen gode team. Det er landskapsmiljøet som står i front, men som samarbeider tett med arkitekter, urbanister og spesialister innen miljø, havn med flere. Buffersonen på Grønlikaia kan bli en perle i fjordbyen, sier tilbudsleder og avdelingsleder for landskapsarkitektur Hilda Øfsthus i pressemeldingen.

Les hele utlysningen for parallelloppdraget for Grønlikaia her.