Nyhet

Disse skal tegne nye turistveger

Statens vegvesen har valgt ut seks nye arkitektkontorer og fire landskapsarkitektkontorer til rammeavtaler om fremtidige Nasjonal turistvegprosjekter.


Espenes rasteplass i Hardanger, tegnet av Code arkitektur, åpnet tidligere i år. Foto: Frid-Jorunn Stabell

I september utlyste Statens vegvesen en tredje runde for å finne nye formgivere til nye turistvegprosjekter som planlegges gjennomført i perioden 2023-2029. Totalt 54 arkitekter og 27 landskapsarkitekter meldte sin interesse.

Nå er seks arkitektkontor og fire landskapsarkitektkontor anbefalt av en jury til å inngå rammeavtaler med Nasjonale turistveger om fremtidig formgivning, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Tildeling av enkeltkontrakter innenfor rammeavtalen vil som regel skje ved fornyet konkurranse mellom formgiverne som har blitt inkludert i avtalen.

De utvalgte arkitektkontorene er:

Eladio Ramm

Kappland arkitekter

LCLA

Mork-Ulnes Arkitekter

Ram arkitektur

Sanden+Hodnekvam Arkitekter

De utvalgte landskapsarkitektene er:

Atsite

BOGL

SLA

White

Lie Øyen arkitekter tegnet utsiktsplassen mot Lysefjorden og tilhørende parkering ved Høllesli i Ryfylke. Foto: Lie Øyen arkiteker

Kvalitet vektlagt

Juryen var sammensatt av representanter fra Norske landskapsarkitekters forening (NLA), Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Nasjonale turistveger med sitt arkitekturråd. Søkerne ble vurdert ut fra gjennomførte eller påbegynte prosjekter og en redegjørelse rundt kontorets syn på formgiving, materialforståelse, landskapsforståelse og miljøhensyn. Tildelingskriteriet «kvalitet» ble vektet 90% mens pris ble vektet 10%.

Tilsvarende utlysinger av avtaler med arkitekter og landskapsarkitekter ble gjennomført i 2014 og 2007.

Utviklingen av attraksjonen Nasjonale turistveger har pågått i snart tre tiår, med i alt 175 realiserte prosjekter innen turistsesongen i 2023. Med de 10 nye kontorene har et 60-talls formgivere deltatt i arbeidet med å gjøre Nasjonale turistveger til en attraksjon som vekker oppsikt også langt utenfor Norges grenser.