Organisasjonsliv

– Distriktene er viktige

NAF OM STRATEGIPROSESSEN: Man kan være lykkelig som liten så lenge avstanden mellom lokalt og sentralt krympes, mener leder i Nord-Norges arkitektforening, Magnus Vågan.

NAF-leder Magnus Vågan (t.v.) frykter enda større avstand mellom lokallag og NAL-ledelsen med forslaget om ny organisasjonsmodell. Bildet er tatt under Arctic Art Forum i Arkhangelsk i november. Foto: Kirill Lodas

Strategiprosessen og First House-rapporten

  • I en serie artikler spør Arkitektnytt et knippe lokallagsledere hva de mener om de viktigste spørsmålene i strategirapporten som First House og NAL sendte på høring i vinter med frist 10. november i fjor. 
  • Bakgrunn: Representantskapet (RS) vedtok våren 2016 å sette i gang en strategiprosess for å «styrke og tydeliggjøre NAL». First House ble engasjert som ekstern prosessleder og overleverte sin endelige rapport til NAL 27. oktober 2017.
  • NALs lokallag forbereder seg til Representantskapsmøte (RS) hvor den store strategirapporten skal opp til behandling. Møtet finner sted i Oslo den 3. februar.
  • Lokallagslederne er delegater på RS, hvor de ulike lokallagene har ulikt antall stemmer ved votering. Totalt antall stemmer er 35.
  • First House-rapporten er utarbeidet på bakgrunn av blant annet ideverksteder og spørreundersøkelser.

Nord-Norges Arkitektforening (NAF) er et av de minste lokallagene i NAL, men har likevel de siste årene gjennomført en rekke gode prosjekter og holdt høy aktivitet. Særlig har samarbeidet med arkitekter og organisasjoner i Nord-Finland, Sverige og Russland vært viktig.

Forholdet mellom distriktene og NAL sentralt er ifølge nyvalgt leder, Magnus Vågan, en av forbundets viktigste utfordringer. Han frykter en enda større avstand med en ny organisasjonsmodell.

– Med utgangspunkt i First House-rapporten som ligger på bordet, er det for vår del synd med omstrukturering av organisasjonen, mener han.

Større avstand

Strategirapporten foreslår at den nåværende RS-modellen erstattes med en landsmøtemodell. NAF peker på at det råder en viss usikkerhet om den vil forenkle strukturen vesentlig eller om den gjør avstanden fra «menig» medlem til reelle beslutningstakere større. De frykter at den foreslåtte endringen virker som en like tungrodd organisasjon som den eksisterende.

På lengre sikt frykter Vågan at utdelingen av midler skal endres og fordeles ut fra antall medlemmer og ikke kvaliteten på lokallagenes prosjekter.

– Du kan si det er mye jobb her i nord, utført av en liten arbeidsstyrke.  Vi har greid å gjennomføre flere større prosjekter som har holdt høy kvalitet, men har vært ressurskrevende. Muligheten for å fremme kvalitet i prosjekter fra NAL og lokalforeningene blir redusert med denne modellen.

Dystre utsikter

I høringsinnspillet kommenteres forslaget om at NAL skal prioritere økt medlemfokus og større engasjement på lokalt nivå med at «Det er mange i nord som ikke ser noen grunn til å være medlem av NAL.»

– Dyster tilstandsrapport, hva tror dere kan være løsningen på dette problemet?

– Det der er et veldig godt spørsmål, men jeg er redd jeg ikke kan gi noe hyggelig svar. Det handler ikke bare om ressurser. Aktivitet er avhengig av at enkeltpersoner drar ting igang, holder foredrag og fremmer arkitektur, landskapsarkitektur og industridesign. Det har vært fint, med mange gode prosjekter i nord, vi har stukket av med mye midler og har hatt ganske høy aktivitet, likevel er det dyrt å drive på og å holde engasjementet oppe, sier Vågan.

– Rekrutering er utfordrende i områder som ikke er tilknyttet utdanningsinstutisjoner. Det blir avhengig av hva man som lokallag kan tilby sine medlemmer av arrangementer, kurs og foredrag. Synlighet og aktivitet koster.

Sentrum mot distriktene

– Hvordan tror dere innføringen av tre regionsekretærer kan hjelpe til? Dere stemmer foreløpig imot...

– En slik rolle kan være en styrke, men den må klargjøres fra administrasjonens side. Én sekretær til å dekke hele Trøndelag og Nord-Norge vil få mye å gape over, mener Vågan.

Han legger til at økt kontakt mellom lokallagene har en potensiell forbedringsmulighet:

– Ja, det burde kanskje ha vært mer kontakt. Vi små kjenner nok på de samme utfordringene i forholdet mellom det sentrale mot distriktet, avslutter han.