Arrangementer

«Stay human» – årets Doga-konferanse er i gang

– Teknologieuforien råder, sier Benedicte Wildhagen fra Doga om våre holdninger til framtidens utfordringer. Doga-dagen vil sette mennesket i sentrum.

– Vi lever i en tid med en digital eufori, sier seniorrådgiver Benedicte Wildhagen. Foto: Eirik Evjen

NB! Vi strømmer Doga-dagen direkte på vår facebook-side nå. Klikk her for å følge med.

Doga-konferansen torsdag 10. januar starter med en samtale mellom leder for satsningsområdet helse og velferd på Doga samt dagens konferansier, Ingerid Helsing Almaas, og arkitekt og nevropsykolog Ylva Østby om hvordan det står til med hjernen vår. Hva er det som må til for at vi skal oppleve grunnleggende trivsel, tillit og tilhørighet?

Arkitektnytt har snakket med seniorrådgiver i design, Benedicte Wildhagen, som jobber med Dogas satsing på velferd og helse, og sitter i programkomiteen for konferansen. Wildhagen forklarer hvorfor spørsmålet om trivsel, tillit og tilhørighet er spesielt viktig nå: 

– Vi lever i en tid med en digital eufori. Og vi ser at alle generasjoner og kanskje særlig unge mennesker påvirkes av en hverdag med nye digitale hjelpemidler, særlig smartelefonene er vanedannende. 

Løsninger for mennesker

Wildhagen mener arkitekter og designere er blant de få faggruppene som setter brukerne i sentrum for løsningene, og mener den offentlige forvaltningens agenda bør ivareta dette perspektivet bedre.

– I dag ligger mye av fokuset på digital utvikling, derfor rettes store deler av investeringene mot de digitale løsningene.

Kunnskap i det offentlige

«Stay human», forbli menneskelig. Wildhagen forklarer at temaet i stor grad er rettet mot samfunnet generelt og de som setter den politiske agendaen, vel så mye som til arkitekter og designere. 

Hun er kritisk til at investeringene følger etter det hun omtaler som ekstreme forventninger til en digital omstilling. 

– Det råder en teknologieufori. Teknologien blir stående i sentrum, det burde i stedet være et verktøy for å nå et mål, med mennesket i sentrum, sier Wildhagen.

"Stay Human" er tittelen denne gang på Dogas årlige konferanse. Foto: Doga

Samarbeid og nye markeder

Med konferansen vil Doga vi synliggjøre mulighetene som ligger innenfor design- og arkitekturfeltet til å forme framtidens Norge, og løse de utfordringene vi står overfor, forklarer Wildhagen. 

Hun håper arkitektene får øynene opp for mulighetene som ligger innenfor designfeltet. 

– Arkitekter som har overskudd og er nysgjerrige på et tilliggende fagområde som design, kan oppdage nye muligheter, sier hun. 

Rådgiveren hører ofte arkitekter klage over at de kommer for sent inn i prosjektene. Ved å kombinere egen kompetanse med designernes ser hun muligheten for at arkitektene kan spise seg inn på nye markeder og få innpass tidligere i prosessene.

Tre bolker for de nysgjerrige

Om foredragsholderne forteller Wildhagen at de er valt ut fra at de er doers, hver med ulike perspektiver innenfor konferansens temaområde. 

– Den første bolken handler mye om våre fysiske omgivelser, sier hun. 

Det er mye fokus på byer som motor for utvikling og tjenester, ifølge Wildhagen. 

– Men i et land som Norge hvor vi har velfungerende distrikter og ingen egentlig ordentlig store byer, så vi vil vise fram mulighetene i utkanten. Både på Træna og Stokkøya får vi se hvordan arkitektur og design bevisst brukes for samfunnsendring, sier hun.

Indy Johar, grunnlegger av DarkMatter Lab og project 00, jobber globalt i skjæringspunktet mellom design arkitektur og bærekraft og skal snakke under fanen "Menneskerevolusjonen". Foto: Doga

Utviklingen påvirker fagene

Del to har fokus på rammene som settes i det offentlige. Den kommende stortingsmeldingen om offentlig innovasjon blir viktig for å  bevare velferdsstaten, ifølge Wildhagen. 

– Utviklingen vi står overfor vil fordre stor grad av omstilling, effektivisering og prosessuelle endringer. Det kommer til å påvirke både arkitektur- og designfelten, og det blir viktig for fagfeltene å kunne levere tverrfaglig på nye områder, sier hun. 

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey, er ikke bare invitert for å fortelle om den nye stortingsmeldingen, men for å ta med ny lærdom med tilbake i det politiske arbeidet, forklarer Wildhagen. 

– Vi kan si til Paul at arkitektur og design setter mennesket i sentrum for løsningene. Arkitekter og designere kan sørge for at den smarte byen det snakkes om, kan bli et bedre sted for oss mennesker, sier hun. 

Framtidsperspektivet

Tredje og siste bolk har tittelen «Hvordan vi overlever». Og her skal det belyses hvordan kan arkitektur og design bidra til å løse komplekse utfordringer som klimakrisen eller sosial ulikhet. 

«I siste del av konferansen fokuserer vi på fremtiden og hva som skal til for å overleve den.» står det i programmet som du kan se i sin helhet her.

Etter konferansen er det utdeling av DOGA-merket. Se mer om utmerkelsen her

Maria Smith, leder i Interrobang og kurator for Oslo Arkitekturtriennale 2019 skal blant annet snakke om nedvekst. Foto: Doga