Arkitekturpolitikk

Doga frykter nedprioritering

Rapport anbefaler at Doga blir en del av Innovasjon Norge. – Vi er bekymret for at arkitektur og byplanlegging blir nedprioritert, sier Doga-direktør. 


Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Doga, frykter å bli en del av Innovasjon Norge. Foto: Eirik Evjen, Doga

I november kom rapporten «Områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet» fra konsulentselskapene Deloitte, Oxford og Menon. Rapporten er bestilt av regjeringen og foreslår blant annet en «overføring av Doga til Innovasjon Norge». 

Doga, eller Design og Arkitektur Norge, ble opprettet i 2014 da Norsk Form og Norsk Designråd fusjonerte. Denne uka kom tilsvaret fra Doga-direktør Tor Inge Hjemdal som advarer mot en ny fusjonsprosess. 

– Vi er uenige i at Doga skal legges inn under Innovasjon Norge. Det blir paradoksalt når rapporten anerkjenner våre aktiviteter og vår kompetanse som viktig, og ønsker å utvide, bevare og utvikle denne, men samtidig vil ha oss inn under Innovasjon Norge. 

– Hva er problemet med å bli en del av Innovasjon Norge? 

– Vi driver med to forskjellige ting. Rapporten ser bare på den næringsrettede designdelen av vår virksomhet, og ikke på hva vi gjør på arkitektur og byplanlegging. De tar heller ikke med hva vi gjør overfor stat, fylker og kommuner. Det er tullerusk å bare se på en fjerdedel av vår virksomhet. 

Bekymret for arkitekturen

Hjemdal viser til at Innovasjon Norge er over 700 ansatte og er i stor grad det han kaller «kapitalvirkemiddel» - altså tildeling av penger til bedrifter som satser på innovasjon. 

– Vi har svært begrenset med midler å dele ut, men bruker vår kompetanse som virkemiddel. Vi tenker samtidig mer helhetlig. Jobber vi eksempelvis med innovasjon og smartby-utvikling, tenker vi ikke bare på utvikling av bedrifter som jobber med nye konsepter, vi tenker også på hva smart byutvikling vil ha å si for klima, miljø, folkehelse med mer.  

– Hvilke følger vil dette få for arbeidet med eksport av norsk arkitektur? 

– Bekymringen vår er at vi skal miste fokus på byutvikling og arkitektur. At feltet vil bli nedprioritert innenfor rammene av Innovasjon Norge og at den aktiviteten og kompetansen vi har bygget opp vil forsvinne fordi Innovasjon Norge ikke jobber med innovasjon på den måten vi jobber på, sier Hjemdal. 

Vil fortsette som egen aktør

Hjemdal understreker at regjeringen ennå ikke har gjort noen beslutning og at rapporten fra Deloitte bare er én del av beslutningsgrunnlaget. 

– Vårt forslag er å fortsette som en egen aktør. Vi ønsker også å åpne for at vi kan ta oppdrag fra flere departementer. Arkitektur og byplanlegging er relevant for flere departement og det er naturlig for oss å jobbe på tvers og selvfølgelig også i samarbeid med Innovasjon Norge slik vi gjør i dag, men altså som en egen aktør, mener direktøren.