Arkitekturpriser

Prisdryss fra Doga

Doga har forvandlet «Merket for god design» til to nye Doga-merker og et Hedersmerke. Over 50 utmerkelser ble delt ut på Doga onsdag. Den høythengende Jacob-prisen gikk til arkitekt Cathrine Vigander.

Nykommerne Makershub og de etablerte bak Oslo bysykkel vant hvert sitt Hedersmerke på Doga 15. november. Foto: Doga

Du husker kanskje utmerkelsen «Merket for god design»? Nå er merket delt i to, ett til studenter og nyetablerte, og ett til de etablerte. I tillegg har Doga innlemmet arkitektur og landskapsarkitektur i tildelingskriteriene.

Doga-merket

Dette har ført til en splitting av den tidligere prisen i to nye kategorier. Den ene heter «Doga-merket nykommer», merket erstatter prisen som tidligere ble kalt «Unge talenter». Den andre kategorien er «Doga-merket for design og arkitektur», som gis til etablerte utøvere. 

I år ble totalt 289 prosjekter sendt inn til vurdering av juryen. Alle som svarer til tildelingskriteriene oppnår Doga-merket i sin kategori. I år var det totalt 49 prosjekter som kvalifiserte for, og dermed mottok, merket.

Se alle mottakerne av Doga-merkene: «Doga-merket nykommer» og «Doga-merket for design og arkitektur» på Dogas nettsider.

Hedersmerket, eller -merkene?

Og så var det «Hedersmerket». Blant mottakerne av Doga-merket trekker juryen frem de prosjektene som gir særlig stor samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk effekt til å motta Hedersmerket. 

Studenter, nyetablerte og etablerte stiller altså likt i jakten på denne best-in-show utmerkelsen. For sikkerhets skyld valgte juryen i år å utvide prisen til to, og dermed gikk Makershub, som er nykommer, og Oslo bysykkel, fra den etablerte kategorien, begge av med seieren.

Thea Mehl, prosjektleder for Dogas priser forteller at det unike med de nye merkene er at man løfter fram både oppdragsgiver og formgiver.

– Dette er en overføring fra byggebransjen som ser viktigheten av å løfte fram modige bestillere som lytter til arkitektene, sier hun.

Se jurysammensetningen på Dogas nettsider

Jacob-prisen til Cathrine Vigander

Den høythengende Jacob-prisen består. 
– Prisen er 60-år i år, og jubilanten er en juvel vi ikke vil rokke ved, sier Mehl. Prisen skal gå til en aktiv utøver som har dokumentert utmerket arbeid innenfor Dogas fagområder design og arkitektur.
– I år er vinneren et godt eksempel på en som beveger sitt fag, mener Mehl om vinneren Cathrine Vigander i Element arkitekter. Les mer om Jacob-prisen og juryen for prisen på Dogas nettsider.

Vinner av Jacob-prisen 2017 er Cathrine Vigander i Element arkitekter. Foto: Sverre Chr. Jarild

Merket selger Norge i utlandet

Mehl mener utmerkelsene er viktige for å vise hva som skjer innen norsk design og arkitektur i dag, og den synliggjøringen er viktig for å formidle norsk design og arkitektur videre ut i verden.

– De mange prisene kan virke overdrevet, men det gjør det mulig å bygge norsk design som merkevare, sier hun.

Mehl forteller at norsk design og arkitektur er i verdensklasse, og mange selskaper ute i verden ser nå hit.

– Doga viser dessuten hvordan design og arkitektur bidrar til omstilling i samfunnet. Og merket er viktig i dette arbeidet, sier Mehl.

Design og arkitektur Norge (Doga) er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon.