Nyhet

Drar i gang kritikkløft

Skriveverksted for arkitekturkritikk i Tromsø, Bergen og Oslo. – Det hårete målet er bedre arkitektur, sier initiativtager Astrid Fadnes.


Astrid Fadnes, arkitekt og skribent, er sammen med Rom initiativtager og leder for prosjektet som har fått navnet Romlig kritikk. Foto: Alex Asensi

Rom for kunst- og arkitektur arrangerer denne høsten skriveverksted og offentlige debatter for arkitekturkritikk i tre byer. Kursserien i Oslo og Bergen er allerede fulltegnet, men har venteliste, mens det ennå er plasser igjen i Tromsø.

– Det er veldig lite arkitekturkritikk, sammenlignet med annen kulturkritikk. Det er paradoksalt, med tanke på hvor mye arkitekturen og byplanleggingen påvirker alles liv, sier Astrid Fadnes, arkitekt, skribent som sammen med Rom er initiativtager og leder for prosjektet som har fått navnet «Romlig kritikk».

Jävla kritiker

Prosjektet oppstod i kjølvannet av utstillingsprosjektet «Jävla kritiker», som ble utstilt på ROM, høsten 2020. Her ble arkitekturkritikere fra hele Norden invitert til å skrive kritikk basert på bygg som ikke finnes. Deretter skulle arkitekter bygge modeller basert på de samme kritikkene. Det hele var inspirert av et lignende prosjekt med musikkritikk i Sverige. Målet var å åpne diskusjonen om kritikkens betydning innen arkitekturfeltet.

Anders Rubing, arkitekt og i dag fast arkitekturanmelder i Bergens Tidene, var en av initiativtakerne til utstillingsprosjektet, og er i dag med i prosjektgruppa for Romlig kritikk.

– Det er litt de samme spørsmålene vi stiller i denne runden: «Trenger vi god kritikk for å skape god arkitektur, og i så fall, hvordan skal denne kritikken se ut?», sier Fadnes.

Prosjektet «Romlig kritikk» oppstod i kjølvannet av utstillingsprosjektet «Jävla kritiker», som ble utstilt på Rom, høsten 2020. Foto: Rom

Bak Brochmann

Skriveworkshopene er delt inn i en digital og en fysisk bolk. I Bergen ledes dem av Kristoffer Jul-Larsen, kunstkritiker og førsteamanuensis ved Høgskolen på Vestlandet. I Tromsø og Oslo holdes de av Halvor Haugen, frilansredaktør, skribent og oversetter og Nina Schjønsby, kunsthistorier, skribent, redaktør.

Fadnes, som for orden skyld også har skrevet for Arkitektnytt, forteller at målet er å finne frem til både arkitekter og ikke-arkitekter med skrivekløe og interesse for arkitekturens plass i samfunnet.

– Vi håper på å få inn folk fra en variert bakgrunn. I dag har vi fagpressen og Gaute Brochmann i Morgenbladet. I tillegg har Bergens Tidende på forbilledlig vis satset på Rubing. Men for å få frem flere stemmer, tror vi det må enda mer innsats til.

Hårete mål

Målet er at arkitekturkritikk skal bli en like naturlig del av kritikken som annen kulturkritikk av bøker, film og musikk – og at nasjonale, regionale og lokale aviser skal satse på arkitektur.

– Samtidig vet vi at kulturredaksjoner stadig kuttes, så vi vet det er tøft. Likevel mener vi potensialet er der for å heve diskusjonene utover arkitektenes egne promoteringstekster, som i dag er den mest vanlige arkitekturomtalen. I ytterste konsekvens er det hårete målet å skape bedre arkitektur. Det klarer vi bare dersom vi, gjennom kritikk, våger å stille kvalifiserte spørsmål til alle de valgene som gjøres før noe bygges, sier Astrid Fadnes.

Kursene er fremdeles åpen for påmelding i Tromsø. Det er også mulig å skrive seg opp på venteliste i Oslo og Bergen. Kursene følges også opp av debatt om arkitekturkritikk i alle tre byene. Disse er åpne for alle og arrangeres i Bergen (7. oktober på Kode), Tromsø (20. oktober) og Oslo (4. november). Les mer her.