Nyheter

Dronningparken Årets grønne park

Norske anleggsgartnere, NAML, har utnevnt Dronningparken i Slottsparken, Oslo, til Årets grønne park 2006.


Norske Anleggsgartnere, NAML, er en bransjeorganisasjon som har som formål å samle alle kvalifiserte anleggsgartnere og andre som driver bedrift innen grøntanleggsbransjen. Gjennom å sette fokus på gode og viktige grøntanlegg vil organisasjonen styrke tilliten til næringen og heve dens omdømme i samfunnet.
Prisen Årets grønne park ble første gang delt ut i 1989. Ved utnevnelsen legges det vekt på at:
• parken har høy estetisk og bruksmessig verdi, også sett i forhold til anleggets omgivelser
• det fagmessige nivå på skjøtsel og drift ligger høyt
• parken er tilgjengelig for allmennheten

Dronningparken er en integrert, men samtidig avgrenset, del av Slottsparken, som ble planlagt i et nært samarbeid mellom slottsarkitekt Linstow og  anleggsgartner Martin Mortensen.

I begrunnelsen for tildeling heter det om Årets grønne park 2006:
– Dronningparken  med sine vannspeil og mektige trekroner fremstår med en nøktern standard i pakt med Slottets enkle eleganse - vedlikeholdet tar vare på parkens ”sjel” uten påtrengende moderniseringer og oppgraderinger. Derfor er utnevnelsen også i høy grad ment som en honnør og en påskjønnelse til mannskapet som har det daglige ansvar for driften av parkområdet.

Det er også lagt vekt på parkens store historiske symbolverdi og dens store rekreasjonsmessige verdi sommer som vinter.

Komiteen har i år bestått av landskapsarkitekt MNLA Guri Vallevik Håbjørg og anleggsgartnermester Nils Seim.