Nyhet

Egen portal for privatpersoner

Nå blir det lettere å gjøre boden til soverom. Med den nye digitale løsningen Ebyggesøk, skal det bli lettere for ikke-profesjonelle å få behandlet søknader om tiltak på egen eiendom.


Den digitale tjenesten Ebyggesøk gjør det enklere for privatpersoner å søke om tiltak på egen eiendom. Skjermdump: Ebyggesøk.no

Det finnes flere digitale byggesøknads-løsninger for profesjonelle søkere. Men onsdag 16. september lanserte Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), i samarbeid med Norkart, en løsning for privatpersoner, skriver de i en pressemelding. 

Gammeldags å tenke én løsning for alle

– Å tenke at én løsning kan brukes av alle er gammeldags og avleggs, sier fagdirektør i DiBK Kari Befring Bjørnstad.

Direktoratet har hatt en gjennomgang av veiledningen til byggereglene, og kommet fram til at brukertilpasning er av stor betydning. Bjørnstad mener tilpasninger er spesielt viktige når regelverket de ivaretar, er så komplekst som det er.

Ebyggesøk skal veilede søkerne gjennom søknadsprosessen ved hjelp av konkrete spørsmål tilpasset den enkelte byggesaken. Brukeren skal ikke trenge å lete etter relevant regelverk på egen hånd, skriver de.

Lettere å sove lovlig i boden

I første omgang er det mulig å søke om bruksendring. Fagansvarlig i Norkart, Linn-Ida Ellingsen mener mange huseiere ikke er klar over at for eksempel boden de har tatt i bruk som soverom eller kjelleren de bruker som stue ikke er lovlig. Dette krever nemlig en søknad om bruksendring.

– Fordelen med å ha tillatelse til å endre bruken av et rom, er at man har dokumentasjonen i orden når man for eksempel skal selge, sier hun.

Før utgangen av 2020 skal det bli mulig å søke om flere tiltak, blant annet tillatelse til bygging av større garasjer og frittstående bygg, tilbygg på egen bolig, riving av bygg og deling eller fradeling av eiendom.

Raskere betyr billigere

Digitale byggesøknader benytter DiBKs regelverks-plattform på Altinn, Fellestjenester BYGG. Fellestjenester BYGG sikrer at søknaden er komplett før den sendes til kommunen.

Men for at kommunen skal kunne behandle en byggesøknad, må denne være komplett. Og ved å sende byggesøknaden og nabovarselet digitalt, sparer man både tid og penger, ifølge Ellingsen. Søknaden kontrolleres også opp mot regelverket og sjekkpunkter som direktoratet har utarbeidet, slik mener hun det blir enklere for privatpersoner å sende inn komplette søknader.

– Dette bidrar til raskere behandlingstid i din kommune, sier Ellingsen.