Nyhet

Ekskludert fra NAL

For første gang i historien er et medlem ekskludert fra Norske arkitekters landsforbund. – En uheldig sak, sier NAL-president Gisle Løkken.


På grunn av alvorlige brudd på Norske arkitekters landsforbunds (NAL) etiske regler, er Muhammed Al-Rubaye den første som noensinne er blitt ekskludert fra forbundet. Foto: Faksimile fra DBI Design, Bygg & Ingeniørrådgiving AS’ nettside 28. oktober 2019. Bedriften har ifølge avisen E24 gått konkurs.

I september ekskluderte foreningen Muhammed Al-Rubaye for misbruk av MNAL-tittelen og alvorlige brudd på Norske arkitekters landsforbunds etiske regler, skriver avisen E24. Saken er både behandlet i NALs komité for etikk og tvister, og av forbundets styre.

Konkursrammet

Al-Rubaye har vært operativ i Oslo som arkitekt og entreprenør med foretakene Arki-Ban AS og Dbi Design, bygg og ingeniørrådgivning AS. Sistnevnte gikk konkurs i september, ifølge E24. Seks uker etter at Norske arkitekters landsforbund kastet ut Muhammed Al-Rubaye fra forbundet, kaller han seg fremdeles arkitekt MNAL på nettsiden til sitt konkursrammede foretak.

– Dette er en uheldig sak, sier Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund. – Og sjelden. Såvidt vi vet har vi aldri tidligere ekskludert et medlem. Vårt system bygger på tillit, at folk respekterer våre høye krav til faglig og etisk standard. Vi har ikke et apparat som springer etter og konfronterer folk når de bryter retningslinjene.

– Hvordan kan slik opptreden påvirke folks oppfatning av tittelen MNAL?

– Hadde vi latt det skure, kunne dette vært en trussel mot vår seriøsitet, men vi tar affære. Vi kan ikke forhindre at noen bryter retningslinjene, men dette er et signal om at vi tar det på alvor.

– Vårt system bygger på tillit, at folk respekterer våre høye krav til faglig og etisk standard, sier NAL-president Gisle Løkken. Foto: 70°N arkitektur

Dømt i flere instanser

På tross av at Al-Rubaye er svartelistet av Mitt anbud, dømt i lagmannsretten til å betale erstatning til misfornøyde kunder og er slått personlig konkurs som følge av dette, har han vært aktiv på en rekke byggeprosjekter i 2019, skriver E24. Historien går ifølge avisen tilbake til 2014.

En av Al-Rubayes svært misfornøyde kunder, Knut Vedeld, varslet NAL om Al-Rubaye i en epost 19. april 2018, skriver E24.

- Vi stolte på at Al-Rubaye var i stand til å gjennomføre prosjektet fordi han var medlem i NAL, hadde sentral godkjenning, og gode anbefalinger på nett, sa Vedeld til Nettavisen i fjor.

I varslingseposten refererte han hendelsesforløpet i byggeprosjektet, og la ved en dom fra Oslo tingrett, hvor Al-Rubaye ble dømt til å betale erstatning.

– Hærverk

Huseier Vedeld karakteriserer Al-Rubayes arbeider for «hærverk» og mente huset ble farlig. Det måtte til slutt rives, ifølge Nettavisen.

– Saken endte svært alvorlig. Arki-Ban arbeidet hos oss for 1,1 millioner kroner, og alt måtte rives. Arki-Ban ble fratatt sin sentrale godkjenning hos DiBK, PBE fratok ansvarsretten til prosjektet fra Arki-Ban, og tilsynsrapport fra PBE viste betydelige mangler i selskapsstrukturen, som kontroll og kvalitetssystemer, skrev Vedeld til NAL 19. april 2018.

På spørsmål om hvorfor det har tatt såpass lang tid å ekskludere medlemmet, svarer NAL-president Gisle Løkken:

– Vi er ikke en organisasjon som ekskluderer folk etter forgodtbefinnende. Vi har grundige prosesser. Denne saken hadde en alvorlighetsgrad som gjorde at den krevde mer tid.

Fremdeles aktiv

En dom i Borgarting lagmannsrett fra juni 2018 slår fast at Al-Rubaye «opptrådte grovt uansvarlig ved ikke å sørge for nødvendig brannprosjektering og brannsikringstiltak mellom (bolig) enhetene.» Etter dommen i lagmannsretten fortsatte Al-Rubaye å påta seg nye byggeoppdrag i høyt tempo, noe som har fortsatt langt inn i 2019.