Nyheter
Aktuell arkitekt:

Ellen de Vibe

Navn: Ellen de VibeUtdanning: MNAL, Bch Science 1972, Bch Architecture 1975, Master of Town Planning 1978, University of WalesStilling: Byplansjef i Oslo Aktuell med: Bjørvika og Bygdøy. Debatt mot Riksantikvaren


Foto: Hilde Helgedotter
Foto: Hilde Helgedotter

Hva er viktigst for deg å få fram i debatten, sett fra din posisjon?

At det er klimavennlige å bygge tett (tilsvarende som på Grünerløkka) ved Norges største kollektivknutepunkt. Dette reduserer transportbehov og CO2-utslipp. Den nasjonale kulturaksen med Renzo Pianos museum, Nasjonalt kunstmuseum, Arkitekturmuseum, Deichmanske bibliotek, Munchmuseet og skulpturparken ved Ekebergrestauranten vil knytte sosioøkonomisk ulike deler av byen sammen. UKM plassert ved Middelalderparken vil fremheve byens arnested som hovedstadssete. PBEs selvstendige, faglige rolle i debatten er også viktig.

Hvilke referanseområder i andre byer inspirerer deg i arbeidet med Bjørvika?

Alt fra Barcelona, Rotterdam, Amsterdam, Hamburg, Helsinki, Stockholm, Genova, London til Paris, New York, San Francisco og Berlin.

Hvilke personlige egenskaper har du hatt mest bruk for i det siste?

Jeg fokuserer på de kvaliteter vi tilrettelegger for i Fjordbyen. Det er gunstig å kjenne prosess og byplangrep godt og å ta debatten med humor. Mange protesterte da Nasjonalmuseet og Rådhuset skulle bygges også. Jeg setter også pris på, som med Jørn Holme, å ha et hyggelig forhold til tross for faglig uenighet. Ellers er jeg utholdende, optimistisk og ønsker løsninger.

Hva er det med Oslo – og «byen», som gjør at du vier karrieren din til den?

Jeg knytter kvalitetene til byens moderate skala, tetthet og funksjonelle mangfold og samspillet mellom naturen og bymessigheten. Byggesonens «collage»-preg med ulike arkitektoniske epoker gir byen vitalitet. Oslo har alltid våget det nye.