Nyheter
Aktuell arkitekt:

Ellen Ledsten

Utdanning: SHKS 1994Stilling: Selvstendig næringsdrivende i Ledsten Arkitektur ASAktuell med: Hovedkontoret til USBL


Hva er fordelene med å drive eget firma?

Det gir en behagelig frihet. For meg er det en altoppslukende oppgave å jobbe med designprosjekter og da passer det meg godt at det er der jeg kan legge fokus. I fire år var jeg ansvarlig partner i et arkitektkontor. Det var lærerikt, men mange personaladministrative oppgaver tok oppmerksomheten vekk fra selve arbeidet med kundene og designoppgavene. Ved å etablerte mitt eget lille kontor kunne jeg disponere tiden selv.

Hva jobber du med for tiden?

I mars skal en ny kantine i Vika Atrium i Oslo stå ferdig. Kantinen er avslutningen på et mangeårig oppdrag med rehabilitering av fellesarealer og kontorlokaler. Londonkontoret til ABG Sundal Collier får nytt resepsjons- og møteromsareal. Mitt største oppdrag for tiden er engasjement for boligbyggelaget USBL. De skal flytte hovedkontoret fra utrangerte lokaler i Storgaten i Oslo til Sentrum Scene-bygget på Arbeidersamfunnets plass. To gamle saler og kontorarealer samt det gamle loftet skal slås sammen til et stort areal med åpning over to etasjer. Bygningen er tegnet av Ove Bang og regnes av mange som hans viktigste arbeid. I samarbeid med arkitekt Sindre Hakstad og Olav Thon-gruppen skal vi ferdigstille ca 3000 m2 i løpet av august i år.

Hvilket prosjekt de siste årene er du mest fornøyd med?

Totalrehabilitering av kontor- og møterom i Vika Atrium er jeg er godt fornøyd med. Ledsten Arkitektur var engasjert av bruker og utbygger parallelt. Dette ga en fin mulighet til å skape helhet mellom det bygningsmessige, materialbruk, belysning og inventar.

Hvordan kan faget kan bidra til et bedre liv for brukerne?

I arbeidet med bedrifter som skal omorganisere eller flytte ser jeg ofte at arbeidsdagen for den enkelte bruker blir bedre. Jeg jobber i hovedsak med totalrehabilitering, og da handler mye om å få til gode, funksjonelle planløsninger samtidig som luftighet og dagslysforhold i lokalene kan forbedres. Ved å åpne opp planen og lage naturlige møtesteder og gode arbeidsområder, kan interiørarkitekten bidra positivt til de ansattes faglige utvikling og samarbeid i bedriften.