Nyheter
Kongens fortjenstmedalje til arkitekt Jon Haug:

En fortjent heder

– Det er en stillfaren arkitekt som i dag hedres med Kongens fortjenstmedalje i sølv, sa NALs president Kjersti Nerseth under seremonien i Arkitektenes Hus i Oslo 30. mars. – Jon Haug utmerker seg likevel med overbevisende kvalitet i både små og store prosjekter. 


En glad og rørt Jon Haug mottar hedersbevisningen fra NALs president Kjersti Nerseth. Foto: Anne Plau Hoel

Nerseth sammenfattet et langt og skapende yrkesliv, hvorav tredve år ble tilbrakt ved arkitektkontoret Lund & Slaatto. Blant de viktigste prosjektene er St. Hallvard kirke og kloster, Nic Waals institutt, Høvik Ståls industrianlegg, Det Norske Veritas, Studenterlunden og Nationaltheatrets gjenoppbygging.  

– I tillegg har Jon Haug gjort seg bemerket innen grafisk design, fotografering og undervisning, men det er med den industriproduserte Ålhytta, fulgt opp av hyttesystemet Hedda – som han tegnet etter å ha opprettet egen praksis som partner innenfor  Lund & Slaatto – at han bidro til å bringe moderne trearkitektur ut i verden.   

Kjersti Nerseth avsluttet med å konstatere at Haug står for kvalitet i hverdagsarkitekturen, og gratulerte ham på vegne av Norske arkitekters landsforbund.

Respekt for landskapet


Seniorkurator Ulf Grønvold ved Nasjonalmuseet – Arkitektur trakk fram den betydning ”institusjonen” Lund & Slaatto har hatt for samtidsarkitekturen, der Jon Haug drev en slags ”butikk i butikken” med sin hytteprosjektering.

– Samvirket med industrien utgjør et stort kulturarbeid i seg selv, ikke minst takket være Haugs kunnskap om trevirkets muligheter og respekt for landsskapets betingelser. Dessuten var vårt samarbeid om Lund & Slaatto-boken et eventyr å være med på, den ville ikke ha blitt til uten Haugs innsats. Hederen er ytterst velfortjent.    

Industriproduktet som verktøy for skreddersøm

Medaljemottakeren uttrykte glede over tildelingen og det store frammøtet i Arkitektenes Hus. Han beskrev de fabelaktige årene hos Lund & Slaatto, daværende ”Kjell og Nils”, som en lærerik og fascinerende tid.

– Jeg vil si at ingen erfaring har preget meg mer yrkesmessig og personlig. Det er ikke rart at jeg arbeidet på det kontoret i tre tiår.

– Hvorfor tror du at du har fått denne fortjenstmedaljen?

– Kanskje fordi jeg har vært så utrettelig i mitt strev med å følge opp bruken av byggesystemene for Ålhytta og Hedda. Hensikten var jo å designe ferdige elementer som kunne skreddersys den individuelle hytta og tilpasses landskapet. Dette krever formsans og erfaring. Kvalitetssikringen har vært viktig, med grundig oppfølging fra arkitektens side til nytte for hyttekjøpern.