Nyhet

– En kollektiv erfaring

Tone Selmer-Olsen, leder i Oslo Arkitektforening, mener koronakrisen gjør bokvalitet aktuelt på nye måter. Nå inviterer foreningen til digitale forelesninger om temaet.


Tone Selmer-Olsen, leder for OAF, bruker blant annet koronakrisen på å framsnakke wildcard-kontorene som hun mener er ekstra utsatt. Foto: Mattias Josefsson

Oslo Arkitektforening (OAF) hadde vårens program og tema klart. Så kom korona og alle aktiviteter ble utsatt.

– Vi hadde gledet oss til å dele vårprogrammet med medlemmene våre, gjennom forelesninger og debatter her på Arkitektenes Hus, men siden vi ikke kan møtes fysisk i disse dager har vi sørget for at de likevel har tilgang til faglig påfyll og inspirasjon, sier Selmer-Olsen.

Ny kollektiv boligerfaring

OAF har gjort en rekke forelesninger og samtaler med arkitekter fra vårens program digitalt tilgjengelige. Og temaet for vårsesongen, boligkvalitet, har under koronakrisen gått fra hett, til brennhett.

– Boligtemaet ble mer aktuelt denne våren enn vi kunne forestille oss, sier Selmer-Olsen.

– På hvilken måte?

– Over natta har mange opplevd at mer av både jobb og fritid har blitt flyttet til hjemmet. Vi oppholder oss mye mer innenfor boligens rammer, så hva boligen skal inneholde har blitt veldig utvidet. Jeg tror viktigheten av bokvalitet i mye større grad har blitt en kollektiv erfaring nå, sier hun.

Viser fram, fyller på, påvirker

OAF har denne våren også startet kampanjen «Påfyll hjemmefra», på sosiale medier, for å framsnakker wildcard-kontor fra Oslo og Akershus. Her viser de ett av hver av kontorenes prosjekter. Dette er kontor som er særlig utsatt, mener Selmer-Olsen.

OAF fortsetter også annet arbeid under koronakrisen.

– I Oslo arkitektforening jobber vi nå på mange nivåer for å bidra til at medlemmene får tilgang til faglige tilbud, men vi fortsetter også å jobbe politisk for arkitektenes vilkår. Mange av kontorene bidrar i dag til den store dugnaden hjemmefra, og lokalforeningen kan være en viktig kollektiv møteplass nå. Selv om den er digital, sier Selmer-Olsen.

Oslo Arkitektforenings arkitekturpris

OAF-lederen minner også om fristen for å nominere kandidater til Oslo Arkitekturforenings arkitekturpris 2020, som er 3. mai.

Alle kan nominere det de mener er gode prosjekter, praksiser eller utstillinger som representerer god arkitektur i området Oslo og Akershus.

– Prisens hovedmål er å fremme betydning god arkitektur har for våre byde omgivelser, avslutter Selmer-Olsen.