Nyhet

Endringer i Arkitektnytt

Til våre abonnenter: Papirutgaven av Arkitektnytt utsettes til over sommeren.


Neste utgave av Arkitektnytts papirutgave skulle ha vært hos abonnentene denne helgen. Redaksjonen har i denne perioden lagt sine ressurser i nettutgaven, for å gi en raskere og tettere oppdatering under koronaepidemien. Foto: Hanna Maria Van Zijp

Da koronapandemien hadde sitt utbrudd i Norge i mars, satte sekretariatet og landsstyret i Norske arkitekters landsforbund i verk ulike tiltak for å både begrense økonomiske tap, og for å gi et best mulig tilbud til medlemmer i denne perioden. Et av tiltakene, var at redaksjonen i Arkitektnytt skulle bruke alle sine ressurser på arkitektnytt.no – for å kunne gi leserne en raskere og tettere oppfølging i denne unntakstiden.

Det var landsstyret i Norske arkitekters landsforbund som tok den formelle avgjørelsen om å stoppe papirutgavene for de to neste utgavene.

– I den akutte økonomisk situasjonen som har oppstått på grunn av pandemien, har NAL tatt de nødvendige grep for å sikre den langsiktige virksomheten. For våre tidsskrifter har situasjonen ført til betydelige tapte annonseinntekter, og styret har derfor, for de to kommende utgaver av Arkitektnytt, valgt å satse alle ressurser på nett, sier Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund.

– Det betyr at vi kan bruke den journalistiske kapasiteten på best mulig redaksjonell produksjon, og at vi samtidig avlaster økonomien gjennom reduserte kostnader til distribusjon på papir. Vi planlegger ut ifra at situasjonen vil normalisere seg i de kommende månedene, slik at medlemmene vil få augustutgaven i postkassen som normalt, sier Gisle Løkken.

Organisasjonssidene, med stoff fra Norske arkitekters landsforbund, Norske landskapsarkitekters forening, Norske interiørarkitekter og møbeldesigneres landsforening, Arkitektenes fagforbund og Arkitektbedriftene, vil være tilgjengelige på arkitektnytt.no.