Nyheter

Enklere, raskere, likere

Direktoratet for byggkvalitet har inngått samarbeid med Plan- og bygningsetaten i Oslo om digitalisering av byggesaker. Satsingen skal komme hele landet til gode.


Direktør i Plan- og bygningsetaten i Oslo Ellen de Vibe inngikk i dag en avtale med Direktoratet for byggkvalitet, ved direktør Morten Lie, om hvordan de skal samarbeide om digitalisering av byggesak. Foto: Atle Jan Larsen/Plan- og bygningsetaten
Fakta om «Fellestjenester BYGG»:

Fellestjenester BYGG er en nasjonal, digital fellestjeneste som skal: 

 

– sikre enhetlig innsending av byggesøknader

– kontrollere at søknaden er riktig utfylt

– legge grunnlaget for at digitale systemer til en hver tid oppdateres med eksisterende regelverk

 

Fellestjenester BYGG gjør det enkelt for kommersielle aktører å tilby digitale løsninger for byggesøknader. Tjenesten er under utvikling, og i første omgang er det basisfunksjonalitet for søknader som blir tilgjengelig.

Etterhvert som flere typer grunnlagsdata og støtteverktøy tilrettelegges for selvbetjening, forbedres funksjonaliteten i søknadsløsningene.

I dag underskrev det nasjonale Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Plan- og bygningsetaten (PBE) en avtale som skal gjøre byggesaker enklere, raskere og likere over hele landet.

 

Trekker på Oslo-erfaringer

– Vi ser store fordeler på nasjonalt og lokalt nivå gjennom dette samarbeidet, sier direktør Morten Lie i DiBK.

 

DiBK er nå i ferd med å etablere den digitale tjenesten «Fellestjenester BYGG» på nasjonalt nivå. Målet er å legge til rette for effektiv byggesaksbehandling med god kvalitet i alle kommuner, skriver de i en pressemelding.

 

PBE har allerede kommet langt i arbeidet med digitalisering av søknadsprosessen og er derfor en viktig samarbeidspart for direktoratet, mener Lie.
 

– Vellykket omstilling til digitale løsninger krever et nært samarbeid mellom kommuner og etater på statlig nivå.

 

Alle vinner

Plan- og bygningsetaten har gjennom en fireårig satsning kommet godt i gang med å digitalisere byggesaksprosessen for søkerne i Oslo.

– Vi vil gjerne dele våre erfaringer med andre, sier etatsdirektør Ellen de Vibe.

Hun mener direktoratets arbeid med nasjonale felleskomponenter kan integreres i og bedre etatens tjenester. de Vibe mener samarbeidet skaper en vinn-vinn situasjon for alle parter.

 

Samarbeidet skal bidra til:

• raskere og kostnadseffektive plan- og byggesaksprosesser

• automatisering av delprosesser som ikke krever faglig skjønn

• enklere dialog i byggesaksprosessen

• lik behandling i like saker

• mer tilgjengelige tjenester

• like tekniske løsninger på tvers av kommuner

 

Plan- og bygningsetatens tjenester

Hittil har PBE lansert tjenester for både profesjonelle og private brukere. Alle kan bruke innsynsløsninger for sak, eiendom og planer, samt nabovarsling og en tjeneste som gir svar på om man må søke om å endre fasaden.
 

For profesjonelle brukere har PBE lansert rammesøknad for småhus, i tillegg til at  testversjoner for søknad om igangsetting for alle typer bygg, søknad om bruksattest og søknad om ferdigattest er gjort tilgjengelig.