Nyhet

– Ensomme blir mer ensomme

Framtidsforsker Jesper Bo Jensen mener teknologien vil øke sosiale forskjeller. Neste uke snakker han på Bylivkonferansen i Tønsberg.


Direktør i Fremforsk, Jesper Bo Jensen, mener små byer må lære av de store og samlokalisere flere funksjoner for å skape byliv. Foto: Fremforsk – Center for fremtidsforskning

Jesper Bo Jensen, direktør for Fremforsk – Center for fremtidsforskning i Århus, har snakket med Arkitektnytt i forkant av konferansen som NALs Bylivsenteret står bak. Han mener små og mellomstore byer må endre utviklingsstrategi.

– Den største forskjellen mellom små og store byer er at de store har hatt en planlagt framgang, sier Jensen.

Mange unge har flyttet fra de små byene og inn til de store, i tillegg har bedrifter flyttet ut av bysentraene fordi logistikken er bedre utenfor bykjernen. Ifølge Jensen har dette, i tillegg til manglende planstrategi, bidratt mye til endringen av byrommene i mindre byer.

Jensens oppskrift er samarbeid

Kulturliv, offentlige funksjoner og næringsliv må, ifølge framtidsforskeren, samarbeide for å gjøre byene mer aktive og attraktive igjen.

– Før tenkte man at næring og detaljhandel trakk folk til byene, men nå er det kulturlivet, blant annet med eventer, og det offentlige som må hjelpe næringslivet, sier han. 

Alt sammen sammen

Jensen er kritisk til hvordan man i lang tid har planlagt og bygget sektorinndelte byer. Næring, bolig og rekreasjon ble lagt til hvert sitt sted, forklarer han. Jensen mener mindre byer nå må lære av større byer som Oslo og København og begynne å samle de ulike programmene på ett sted.

– Oslo er best på dette i norsk sammenheng, selv om de er i gang i Bergen og Trondheim, også. Det må man kopiere, sier Jensen.

Han mener planleggerne i kommunen må tenke seg om en ekstra gang for å sørge for endringen. 

– Ensomme blir mer ensomme

– Hvordan skal vi møte utfordringer fra teknologien?

– Vi vet at teknologien kommer, og at det kommer mer av den. Det får konsekvenser. Vi må ikke tenke at den er en trussel. I stedet må man prøve å integrere den i byrommene, sier Jensen.

– Fører teknologien til mer eller mindre menneskekontakt?

– Svaret er ja. Begge deler, sier Jensen.

Han mener det kommer an på brukerne.

– Det er blitt sagt at de som allerede er sosiale, blir mer sosiale, men at de som er ensomme fra før, blir mer ensomme. Og det tror jeg stemmer, sier han. 

Kraften fra sentrum

– Det er ikke bare de unge som har vært med på å ta kraften fra sentrum. Det er oss født før 1980 også, sier Jensen.

Han mener den eldre andelen av befolkningen handler mye på nett og reiser til utlandet i stedet for å besøke sitt lokale sentrum.

– Har disse et ansvar for å endre adferd og benytte lokalområdet sitt mer?

– Jeg deler ikke ut ansvar. Man kan endre hvis man vil, er det eneste sier jeg, svarer Jensen.