Nyhet

Pilotprosjekt for mangfold i byggebransjen

Nytt bransjesamarbeid skal lokke to prosent kvinner til lærlingplassene ved byggeplassen for Tøyenbadet. – Et ambisiøst mål, sier Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF. Samtidig mener hun prosenttallet er lavt.


De tre jentene Svea Kønig, tømrer hos Betonmast, Carmen Abeledo, tømrer hos Beto-Bygg og Kawsica Rashasingham, betongarbeider hos Skanska, er rollemodeller gjennom Arbeidslivets skolesekk, som jobber for å rekruttere flere jenter til yrkesfagene. Her står rollemodellene bak. Direktørene foran er fra venstre: Jan Sandnes fra BNL, Eli Grimsby fra Kultur- og idrettsbygg Oslo KF og Marte Gerhardsen fra Utdanningsetaten. Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Oslomodellen

I tillegg til å være pilotprosjekt for økt mangfold og inkludering, skal byggingen av Tøyenbadet være et forbildeprosjekt for den nye Oslomodellen.

Du kan lese mer om Oslomodellen på Oslo kommunes nettsider.

– Samarbeid i hele verdikjeden, med leverandører, utdanningsinstitusjoner og bestillere er avgjørende for å få til en endring og øke mangfoldet i bransjen, sier Grimsby på det Kultur- og idrettsbygg Oslo KFs nettside

Pilotprosjektet er basert på en avtale mellom Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Byggenæringens Landsforening (BNL) og Utdanningsetaten, signert 2. juni.

Vil påvirke jentene på ungdomstrinnet

Oslo kommune er Norges største offentlige innkjøper nest etter staten. De er også en av landets største offentlige byggherrer. Nå skal de stille krav til leverandørene når de utlyser konkurranser i tilknytning til Tøyenbadet, skriver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Leverandørene må forplikte seg til et systematisk arbeid for å opprettholde godt psykososialt arbeidsmiljø. De må også legge til rette for begge kjønn på anleggene, blant annet med adskilte garderober.

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF håper å rekruttere kvinnelige lærlinger og fagarbeidere til prosjektet og utvikler undervisningsopplegg for ungdomstrinnet og relevante fagretninger i den videregående skolen for å tiltrekke fler.

Det planlegges også et besøkssenter i tilknytning til utbyggingen av Tøyenbadet. Kultur- og idrettsbygg Oslo KF mener byggefasen byr på mange anledninger til å vise ungdommer hvor spennende bygg- og anleggsbransjen er som arbeidsplass.

To prosent er lavt, men ambisiøst

– Ett av målene i prosjektet er at kvinnelige lærlinger skal utføre minst to prosent av timene som er satt av til lærlingplasser innenfor visse kontrakter på Tøyenbadet. Til tross for den lave prosentandelen, er dette et ambisiøst mål. Det forteller hvor nødvendig og viktig det er å arbeide for flere kvinner på byggeplassene våre, sier Grimsby.

I dag er kvinneandelen i bygge- og anleggsnæringen på rundt ni prosent totalt sett og kun to prosent kvinner på fagarbeider-siden.

Ifølge direktør i Utdanningsetaten i Oslo kommune, Marte Gerhardsen, har Norge har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i Europa. Etaten har derfor satt i gang tiltak for å øke rekrutteringen av jenter til tekniske fag, blant annet med kurs i teknikk for jenter. Jenter som søker utradisjonelt får også tilbud om samlinger før de begynner på videregående.

Samarbeidsprosjektet mellom Oslo kommune og BNL skal vare frem til Tøyenbadet står ferdig i 2023.