Nyhet

Ett steg nærmere kunstnerboliger?

Kunstnere og arkitekter i Oslo danner eget boligbyggerlag for å realisere langvarig prosjekt om egne kunstnerboliger i Hovinbyen.


– Med rimelig leie og langsiktige kontrakter vil denne modellen gi kunstnerne stabile bo- og arbeidsforhold, sier Steffen Håndlykken i Unge Kunstneres Samfunn til Aftenposten. Illustrasjon: Fragment

Aftenposten kunne denne uken rapportere at kunstnerne og arkitekter nå går sammen om å danne et eget boligbyggerlag i hovedstaden. Ambisjonene er å få gjennomført planene om å bygge ikke-kommersielle boliger med en langsiktig leiemodell innenfor tredje boligsektor. 

– Vi ønsker å ta opp arven fra Ekely og Trolltun. For kunstnere og andre kapitalsvake grupper er det veldig vanskelig å komme inn på boligmarkedet i dag. Tendensen har bare forsterket seg de siste årene, sier styreleder Steffen Håndlykken i Unge Kunstneres Samfund (UKS) til avisen.

Arild Eriksen Foto: Ian Brown

Stabile forhold

Prosjektet er, som tidligere beskrevet i Arkitektnytt, et samarbeidsprosjekt mellom Fragment arkitekter og Unge Kunstneres Samfunn, med mål om å gi kunstnerne langsiktige og stabile kontrakter og rimelig leie.

Tomten som peker seg ut ligger, i følge arkitekt Arild Eriksen i Fragment, på Haslevangen i Hovinbyen, men han påpeker til Aftenposten at de er åpne for flere tomtealternativer.  

– Byrådserklæringen for Oslo slår fast at byrådet vil legge til rette for 1000 nye boliger innenfor tredje boligsektor innen utgangen av 2023. Kunstnerboligene på Hasle vil utgjøre nesten 5 prosent av disse boligene. Vi har en ambisjon om å utvikle et boligtilbud som kan gi kunstnere gode bo- og arbeidsvilkår, og på den måten sørge for økt kunstproduksjon, sambruk mellom kunstnere og samarbeidsmuligheter, sier Eriksen til avisen.

Positivt byråd

Både Plan- og bygningsetaten og Kulturetaten i Oslo kommune har støttet forprosjektet for kunstnerboliger på Hasle, og byrådet i Oslo har nå, på generelt grunnlag, startet et arbeid med å utrede pilotprosjekter med boligløsninger som skal gjøre det enklere å komme seg inn på boligmarkedet. 

Byutviklingsbyråd Arild Hermstad (MDG) sier nå at et stadig mer presset boligmarked er en uheldig utvikling, og at byrådet nå er positive til alle initiativer som kan bidra til å snu utviklingen.

– Kunstnere med lav inntekt kan være en av flere målgrupper for dette, sier Hermstad til Aftenposten.

Likevel finnes det noen utfordringer før et eventuelt byggeprosjekt er oppe og står. Antallet kommunale tomter er i følge byråden svært begrenset, og tomten på Haslevangen først ledig i 2023 ettersom den trengs til midlertidig brannstasjon.

UKS' og Fragments forslag til kunstnerboliger i Hovinbyen er en åpen konstruksjon i tre, med strategisk plasserte sjakter og tilkomst fra et felles trappetårn via en svalgang. Illustrasjon: Fragment